gerard-koning

Gerard Koning

Ik ben Gerard Koning en woon sinds 1982 in een woning van Patrimonium: in Centraal Wonen De Heerd in Beijum. Dit is een woongemeenschap van 46 woningen, waar iedereen woont in een eigen zelfstandige huurwoning. Wij zijn een bewonersvereniging en delen met elkaar een aantal gemeenschappelijke ruimten en de tuinen. Patrimonium verhuurt de 46 woningen met gemeenschappelijke ruimten aan de vereniging, die op haar beurt de woningen weer verhuurt aan de afzonderlijke leden-bewoners. De bewoners verhuren in feite de woningen aan elkaar en zichzelf.

Doelstelling van de vereniging is het ons samen verantwoordelijk voelen voor en vormgeven aan zowel de sociale als de fysieke omgeving. Het is 40 jaar geleden begonnen met mensen die gewend waren in een dorp te wonen en ontevreden waren met het langs elkaar heen leven in de stad. Zij hebben hun ideeën en plannen uitgewerkt. Na intensief overleg met de gemeente, Patrimonium en de wijkbouwdenktank van het toen nog op te zetten Beijum is na jaren het wooncomplex gebouwd. Nabuurschap was bij de oprichters het centrale thema en contact hebben met elkaar als buren.

Ik kom zelf uit een groot gezin (acht kinderen) in een dorp. Ik voel mij thuis wanneer ik contact heb met mijn directe buren. Vanaf het begin ben ik actief in deze woongemeenschap, een vorm van wonen die ook wel gemeenschappelijk wonen wordt genoemd. In de vereniging neem ik deel aan tal van activiteiten, zat ik in het bestuur en was ik namens de vereniging onder andere langdurig contactpersoon naar Patrimonium. Omdat ik mij graag wat meer wilde richten op beleidszaken in de volkshuisvesting heb ik gesolliciteerd naar het lidmaatschap van het nog op te richten huurdersplatform van Patrimonium dat sinds december 2019 officieel bestaat. Als lid van de HPPG (Huurders Platform Patrimonium Groningen) hoop ik een constructieve bijdrage te leveren aan de volkshuisvesting in de gemeente Groningen en daarbij in het bijzonder de belangen van de huurders van Patrimonium te vertegenwoordigen.

— Gerard Koning