drewes-de-haan

Drewes de Haan

Mijn naam is Drewes de Haan. 

Sinds 1998 woon ik in een appartement van Patrimonium in een verbouwd pakhuis in het centrum van stad (Kostersgang). 

Eerder ben ik veel met het volkshuisvestingsbeleid bezig geweest, vooral in de tijd dat ik gemeenteraadslid in Groningen was (tot 2010). 

Nu heb ik zin weer wat met volkshuisvesting te doen. Het gaat al jaren slecht met het volkshuisvestingsbeleid in Nederland. Er komt veel op woningbouwcorporaties af. 

Zo staat de huurders van Patrimonium heel wat te wachten nu alle woningen in Nederland uiterlijk in 2050 van het aardgas af moeten. Ik wil graag wat voor hun belangen doen.  

— Drewes de Haan