carel-meijer

Carel Meijer

Als huurder van Patrimonium voel ik mij erg betrokken bij mijn wijk en buurt. Vanaf mijn jeugd heb ik met een aantal tussenpozen in de wijk Vinkhuizen gewoond. Toen ik in de zomer van 2019 door één van de medewerkers van Patrimonium werd gewezen op de vacatures voor de HPPG heb ik gesolliciteerd. De afgelopen periode heb ik gewerkt aan het team HPPG en streven we er samen naar om de belangen van de huurders zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. Mijn brede bestuurlijke ervaring komt nu goed van pas nu ik ben verkozen en benoemd tot voorzitter van de HPPG. Mijn speciale interesses liggen op het gebied van het huurbeleid en de woonruimteverdeling. Het komende jaar hoop ik u te ontmoeten bij één van onze bijeenkomsten.

— Carel Meijer