Vacature

Download vacature (PDF)

De HPPG heeft een VACATURE (voor plm. 8 uur per week)

Het Huurders Platform Patrimonium Groningen (HPPG) is er voor jou als huurder van Patrimonium en is namens de huurders een belangrijke partij in het gesprek met corporatie en gemeente.

De HPPG bestaat uit acht enthousiaste personen, drie mannen en vijf vrouwen, van verschillende leeftijden en uit verschillende wijken van de stad Groningen. 

Een ondersteuner staat ons met raad en daad bij.

Binnenkort komt er een plek vrij en we dagen jou uit om te reageren om ons team weer compleet te maken.

Doel en inhoud van de functie

De HPPG overlegt zo’n negen keer per jaar met Patrimonium en is de vaste gespreks-partner voor de gemeente en Patrimonium bij het maken van de prestatieafspraken over duurzaamheid, beschikbaarheid, leefbaarheid, betaalbaarheid en wonen en zorg. De HPPG gaat met huurders in gesprek om te horen wat er bij hen leeft. Er is een samenwerkings-overeenkomst met Patrimonium. Als HPPG kijken we naar de huidige, actuele situatie en toekomstige ontwikkelingen. We richten ons op:

 • voldoende betaalbare en beschikbare woningen, beperking van woonlasten
 • goede kwaliteit van de woningen en een goed onderhoudsbeleid
 • energiebesparende maatregelen die bijdragen aan de klimaatdoelstellingen en verlaging van de woonlasten
 • een leefomgeving die schoon, heel en veilig is.

Interesse? Dit zijn de functie-eisen:

 • Je voelt je betrokken bij de taken van de HPPG
 • Je hebt tijd om actief deel te nemen aan activiteiten en het overleg, zowel overdag als in de avond 
 • Je bent een goede huurder van een woning van Patrimonium (voorbeeldfunctie)
 • Je voelt je betrokken bij het beleid en dienstverlening van Patrimonium
 • Je voelt je betrokken bij het goed wonen in de gemeente Groningen en kunt wijkoverstijgend denken
 • Je bekleedt geen andere functies die strijdig kunnen zijn met het belang van de HPPG
 • Je kunt digitaal werken
 • Je bent een samenwerker
 • Je bent bereid om cursussen te volgen om je kennis te verbreden op het gebied van de volkshuisvesting

Aanstelling en informatie

Het betreft een vrijwilligersfunctie waar een vrijwilligersvergoeding van maximaal € 2100,- op jaarbasis voor geldt, conform de regels van de belastingdienst. Je moet een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunnen overleggen. De gemiddelde tijdsinvestering is 8 uur per week.Voor vragen over deze vacature kun je contact opnemen met Hennie van Beek, ondersteuner HPPG, 06-20561965. Zij kan je ook in contact brengen met andere bestuursleden. Is je belangstelling gewekt en voldoe je aan de functie-eisen? Stuur dan je gegevens (CV) en motivatiebrief naar .

Download vacature (PDF)

Nieuws

Nieuwsflits 44 

Circulair  Deze Nieuwsflits begint met circulair. Circulair, wat is dat? Het woord ‘circulair’ zegt eigenlijk al waar het om draait: een cirkel die nooit stopt.

Lees verder »
Nieuws

Nieuwsflits 43

Circulaire Economie  Op 21 mei jl. troffen huurdersorganisaties, corporaties en de gemeente elkaar in de Biotoop in Haren. De gastheer voor de avond was wethouder

Lees verder »