Vacature

Download vacature (PDF)

Het Huurders Platform Patrimonium Groningen (HPPG) is er voor jou als huurder van Patrimonium en is namens de huurders een belangrijke partij in het gesprek met corporatie en gemeente. Recent is er een plek vrijgekomen in de HPPG en we dagen jou uit om te reageren en ons team compleet te maken. 

Wij zijn zeven enthousiaste personen, twee mannen en vijf vrouwen, uit verschillende wijken van de stad Groningen. Een ondersteuner staat ons met raad en daad bij. In oktober 2019 is de HPPG gestart en we zijn trots op de behaalde resultaten: inlezen, meepraten, denken, vragen stellen en advies geven. Welke vragen wil jij namens de huurders beantwoord hebben? Wil jij je inzetten voor je medehuurders?

Doel en inhoud van de functie

De HPPG overlegt zo’n negen keer per jaar met Patrimonium en is daarnaast de vaste gesprekspartner voor de gemeente en Patrimonium bij het maken van de prestatieafspraken over duurzaamheid, beschikbaarheid, leefbaarheid, betaalbaarheid en wonen en zorg. De HPPG gaat met huurders in gesprek om te horen wat er bij hen leeft en heeft ook haar eigen vergaderingen. Er is een samenwerkingsovereenkomst met Patrimonium. Als HPPG kijken we naar de huidige, actuele situatie en toekomstige ontwikkelingen en richten we ons op:

 • voldoende betaalbare en beschikbare woningen, beperking van woonlasten
 • goede kwaliteit van de woningen en een goed onderhoudsbeleid
 • energiebesparende maatregelen die bijdragen aan de klimaatdoelstellingen en verlaging van de woonlasten
 • een leefomgeving die schoon, heel en veilig is

Interesse? Dit zijn de functie-eisen:

 • Je voelt je betrokken bij de taken van de HPPG
 • Je hebt tijd om actief deel te nemen aan activiteiten en het overleg, zowel overdag als in de avond 
 • Je bent een goede huurder van een woning van Patrimonium (voorbeeldfunctie)
 • Je voelt je betrokken bij het beleid en dienstverlening van Patrimonium
 • Je voelt je betrokken bij het goed wonen in de gemeente Groningen en kunt wijkoverstijgend denken
 • Je bekleedt geen andere functies die strijdig kunnen zijn met het belang van de HPPG
 • Je kunt digitaal werken
 • Je bent een samenwerker
 • Je bent bereid om cursussen te volgen om je kennis te verbreden op het gebied van de volkshuisvesting

Aanstelling en informatie

Het betreft een vrijwilligersfunctie waar een vrijwilligersvergoeding van maximaal € 1900,- op jaarbasis voor geldt, conform de regels van de belastingdienst. Je moet een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunnen overleggen. De gemiddelde tijdsinvestering is plm. 8 uur per week. Voor vragen over deze vacature kun je contact opnemen met Hennie van Beek, ondersteuner HPPG, 06-20561965. Zij kan je ook in contact brengen met andere bestuursleden. Is je belangstelling gewekt en voldoe je aan de functie-eisen? Stuur dan je gegevens (CV) en motivatiebrief voor 1 september naar .

Download vacature (PDF)

Nieuws

Nieuwsflits 34

Ontmoeten De HPPG komt naar je toe! Op zaterdag 26 augustus waren we op het Floresplein met de koffiekar van Miss Bean. Om zo onder

Lees verder »
Nieuws

Nieuwsflits 33

Tripartiteoverleg, het bod en prestatieafspraken Wat zijn dat? De Gemeente, Patrimonium en de HPPG hebben regelmatig overleg over kansen, mogelijkheden en knelpunten op het gebied

Lees verder »