De HPPG is de huurdersorganisatie van Christelijke Woningstichting Patrimonium

Uitnodiging Jaarvergadering
woensdag 16 november a.s.
van 17.00-20.00 uur
met stamppotbuffet

Locatie:

Buurthuiskamer Platinaflat
Platinalaan 279
9743 GN Groningen

Aanmelden met naam en adres


telefoon: 06-2056 1965


Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, deelname op volgorde van aanmelding.