Thema: Leefbaarheid

Thema: Leefbaarheid

Van de website van Patrimonium:

Patrimonium staat voor leefbaarheid. Patrimonium streeft naar leefbare buurten waar mensen wonen, werken en studeren.

De HPPG onderschrijft deze mening volledig en is samen met Patrimonium regelmatig in gesprek over wat leefbaarheid is en hoe dit duurzaam te realiseren is. Zo is er gesproken over het hebben van aandacht voor een evenwichtigere bevolkingsopbouw met een goede balans tussen kwetsbaren en weerbaren, tussen ‘dragende’ en ‘vragende’ buurtbewoners op wijk-, buurt- en straatniveau. En dat vraagt weer om een goede en evenwichtige verdeling van huurwoningen over de stad en binnen de dorpen. Wat volgt is een programma voor verbetering van de leefbaarheid op plekken met armoede, het terugdringen van onveiligheid/overlast en verduurzaming voor huurders met hoge energielasten. Vernieuwend beheer en herinrichting van de openbare ruimte wordt gerealiseerd waar nodig. Voor de wijkvernieuwingswijken ligt de komende jaren de focus op de uitvoeringsplannen voor de Indische Buurt/De Hoogte, Beijum, Selwerd en De Wijert-Noord.