Thema: Leefbaarheid

Thema: Leefbaarheid

Van de website van Patrimonium:

Patrimonium staat voor leefbaarheid
Patrimonium streeft naar leefbare buurten waar mensen wonen, werken en studeren. Ze faciliteert huurdersverenigingen om de onderlinge verbinding te versterken.

De HPPG onderschrijft deze mening volledig en is samen met Patrimonium regelmatig in gesprek over wat leefbaarheid is en hoe dit duurzaam te realiseren is. Zo is er gesproken over het hebben van aandacht voor een evenwichtigere bevolkingsopbouw met een goede balans tussen kwetsbaren en weerbaren, tussen ‘dragende’ en ‘vragende’ buurtbewoners op wijk-, buurt- en straat- niveau. En dat vraagt weer om een goede en een evenwichtige verdeling van huurwoningen over de stad en binnen de dorpen, een programma voor verbetering van de leefbaarheid op plekken met armoede, het terugdringen van onveiligheid/ overlast en verduurzaming voor huurders met hoge energielasten en goed (vernieuwend) beheer en herinrichting van de openbare ruimte waar nodig.
Voor de wijkvernieuwingswijken ligt de komende jaren de focus op de uitvoeringsplannen voor de Indische Buurt/De Hoogte, Beijum, Selwerd en De Wijert-Noord.