Thema: Duurzaamheid

Thema: Duurzaamheid

Patrimonium wil zuinig omgaan met natuurlijke bronnen. Woningen worden daarom voorzien van duurzame middelen die weinig onderhoud vergen. Indien de exploitatie van de woning het toelaat zal energieneutraal het streven zijn.
De begroting van Patrimonium laat zien dat er veel geïnvesteerd wordt in verduurzaming van huurwoningen. Woningen worden actief naar een hoger energie-label gebracht (dichter bij een A-label) bijna altijd zonder dat huurders hiervoor meer huur moeten betalen. De energiebesparing die hiermee gehaald wordt maakt het wonen voor de huurder goedkoper.

De HPPG juicht deze maatregelen toe en blijft ze ook kritisch volgen: waar ligt het kantelpunt van investeren in duurzaamheid in bestaande woningen versus sloop en het bouwen van een echt duurzame woning?

In 2050 moet de woningvoorraad energieneutraal zijn. De gemeente Groningen streeft naar 2035 met de inzet van bijvoorbeeld Warmtestad. Hoe gaat Patrimonium om met alle innovaties die nog op haar afkomen? En hoe blijft het allemaal betaalbaar, zowel voor Patrimonium als voor de huurder?
Het blijft in ieder geval belangrijk voor de HPPG en Patrimonium om innovaties de komende jaren goed in de gaten te houden en daar op in te spelen.