Thema: Betaalbaarheid

Thema: Betaalbaarheid

Bij de prestatieafspraken gaat het bij het thema betaalbaarheid met name om de betaalbaarheid van de woning voor de huurder, die daarbij te maken heeft met een huurprijs, servicekosten en energielasten. Sommigen hebben zelfs te maken met een langdurig laag inkomen leidend tot armoede. Aan het eind van het geld is er dan nog een deel van de maand over.

Juist de huishoudens met een (te) kleine portemonnee vormen de doelgroep van Patrimonium. De HPPG is de belangenbehartiger van de huurders van Patrimonium en ziet wonen als een grondrecht. Dit recht houdt in dat ongeacht het inkomen alle huurders van Patrimonium fatsoenlijk moeten kunnen wonen tegen een redelijke, betaalbare prijs. Redelijk voor zover het gaat om de huurprijs in relatie tot de wettelijk vereiste woonkwaliteit en de grootte van de woning. Betaalbaar voor zover het gaat om woonlasten voor de huurder.

De politiek in Den Haag bepaalt de ruimte waarbinnen de gemeente en Patrimonium op het terrein van de volkshuisvesting kunnen handelen. De HPPG zal de gemeente en Patrimonium kritisch volgen in hoe zij hun mogelijkheden gebruiken zodat het wonen als grondrecht voor de huurders zo goed mogelijk uit de verf komt.

Ervaring Voorzieningenwijzer

In Vinkhuizen is als proef de Voorzieningenwijzer geïntroduceerd. Kan er worden bezuinigd? Mensen konden inlichting en voorlichting krijgen betreffende hun inkomsten en uitgaven. Niet iedereen

Lees verder »

Regeling achterstand huur

Van NOS: Half procent bewoners corporatiewoningen vraagt regeling huurbetaling d.d. 25-8-2020 Huurders van corporatiewoningen konden de afgelopen maanden een betalingsregeling aanvragen als zij vanwege de

Lees verder »