Thema: Beschikbaarheid

Thema: Beschikbaarheid

De woningvoorraad in de gemeente Groningen is laag. Dit geldt niet alleen voor de sociale woningbouw maar voor alle sectoren. Dus ook geliberaliseerde woningen, vrije sector en woningen aangeboden door “vrije” verhuurders. Het is niet echt duidelijk hoeveel sociale huurwoningen er gemeentebreed tekort zijn. Wel dat het aanbod via Woningnet mager te noemen is.

De meeste corperaties willen wel bouwen maar het duurt (te) lang voordat bouwgrond en vergunningen worden toegewezen en afgegeven en ook dan is het voor corporaties moeilijk om de bouwplannen financieel rond te krijgen.

Er wordt veel gebouwd in de stad en het overgrote deel lijkt bestemd te zijn voor (buitenlandse) studenten. Patrimonium heeft diverse complexen waar ouderen kunnen wonen zoals de Beukenhorst, de Goudriaan, de Zuiderflat, la Liberté en Palladium. Het probleem is dat veel ouderen de verhuisstap niet durven te maken vanwege de (veel) hogere huur in vergelijking met hun ‘oude’ woning.

Tot slot: de verwachting is dat -als alle plannen worden gerealiseerd- er toch nog ruim 5.200 woningen te weinig zijn in 2030. Dit is dan wel provinciebreed en heeft betrekking op alle huurwoningen.