Regeling achterstand huur

Van NOS: Half procent bewoners corporatiewoningen vraagt regeling huurbetaling d.d. 25-8-2020

Huurders van corporatiewoningen konden de afgelopen maanden een betalingsregeling aanvragen als zij vanwege de coronacrisis moeite hadden hun huur te betalen. Uit een enquête van Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties, komt naar voren dat een half procent van de huurders van 150 ondervraagde corporaties gebruikmaakt van een dergelijke regeling.

De huurachterstanden van particulieren bij woningcorporaties zijn tot nu toe nauwelijks toegenomen, meldt Aedes. Onder huurders van bedrijfspanden komen betalingsproblemen relatief het vaakst voor.

Als huurders moeite hadden met het betalen van de huur, konden ze terugvallen op een betalingsregeling of een tijdelijke huurverlaging. In de meeste gevallen is het verzoek gehonoreerd. Volgens Aedes was de financiële situatie van veel huurders na de lockdown snel weer verbeterd, bijvoorbeeld dankzij inkomensondersteuning door de regering.

Bovendien heeft 80 procent van de corporatiehuurders een huurprijs onder de aftoppingsgrens en/of een uitkering, waardoor ze in aanmerking komen voor huurtoeslag. Deze huurders hebben daardoor volgens Aedes minder snel betalingsproblemen.

Patrimonium sluit zich hierbij aan. Ook hun schatting is dat het percentage rond de half procent ligt. Maar het aantal van huurders met betalingsregelingen wisselt wel eens en het is dus niet met zekerheid terug te leiden naar corona.

Patrimonium wil en kan de huurders helpen door samen de Voorzieningenwijzer in te vullen. 

Nieuws

Nieuwsflits 31

Adviesaanvraag voor zonnepanelen  Zijn we voor zonnepanelen? Ja, zeker als het aan de HPPG ligt, komen deze op alle geschikte daken om de energiekosten naar

Lees verder »
Nieuws

Nieuwsflits 30

Verduurzamingsslag in de Herewegbuurt Mijn huis is geïsoleerd, de warmte blijft binnen. Het ene na het andere huis komt gereed. Waar verbouwd wordt, ontstaan ook

Lees verder »