Wat doen wij?

Wat doen wij?

Contacten met huurders

De HPPG is er voor alle huurders van Patrimonium. Alle overleggen vinden plaats in het belang van de huurders. Om de belangen goed te kunnen behartigen is het belangrijk dat de HPPG met zoveel mogelijk huurders in gesprek gaat. Pas dan weet de HPPG wat er echt onder de huurders leeft. 

De HPPG organiseert ontmoetingen en overlegmomenten met huurders. Dit doet de HPPG om te weten te komen wat er leeft onder huurders. Hierdoor kan zij de juiste adviezen geven aan Patrimonium. Maar ook om de successen van de gesprekken met Patrimonium en stadsbrede overleggen te delen met de achterban. 

De HPPG roept de huurders op om over onderhoudsmatige zaken en leefbaarheid in individuele gevallen zelf contact op te nemen met Patrimonium. Wanneer het gaat om een grotere groep huurders en om het beleid van Patrimonium gaat de HPPG hierover met Patrimonium in gesprek.