Wat doen wij?

Wat doen wij?

Contacten met huurders

De HPPG is er voor de huurders, voor alle huurders van Patrimonium. Alle overleggen vinden plaats in het belang van de huurders. Om de belangen goed te kunnen behartigen is het belangrijk dat de HPPG met zoveel mogelijk huurders in gesprek gaat. Pas dan weet de HPPG wat er echt onder de huurders leeft. 

De HPPG gaat ontmoetingen en overlegmomenten organiseren met huurdersverenigingen, bewonersverenigingen en individuele huurders. Dit doet de HPPG om te weten te komen wat er leeft onder de huurders en om daardoor de juiste adviezen te kunnen geven aan Patrimonium. Maar ook om de successen van de gesprekken met Patrimonium en stadsbrede overleggen te delen met de achterban. De komende periode gaat de HPPG over de vorm nadenken. Een van de bijeenkomsten die in ieder geval dit jaar georganiseerd gaat worden is een bijeenkomst met de huurdersverenigingen over het jaarplan en een jaarvergadering. 

De HPPG roept de huurders op om over onderhoudsmatige zaken en leefbaarheid in individuele gevallen zelf contact hierover op te nemen met Patrimonium. Wanneer het gaat om een grotere groep huurders en om het beleid van Patrimonium dan gaat de HPPG hierover met Patrimonium in gesprek.