Hoe werken wij?

Hoe werken wij?

Het algemeen bestuur komt elke vier weken bij elkaar voor een vergadering en vergadert eens in de zes weken met Patrimonium. In de tussenliggende periode is er ruimte voor bijeenkomsten van werkgroepen. De HPPG beschikt over een vergaderlocatie in één van de complexen van Patrimonium.

De HPPG is zelfstandig, ontvangt op basis van een begroting een bijdrage van Patrimonium en maakt jaarlijks een jaarverslag en een jaarrekening waarmee zij verantwoording aflegt over het gevoerde beleid en de uitgegeven gelden.

Aandachtspunten 2020

  • het verder doorontwikkelen van de HPPG
  • het leggen van contacten met de achterban en deze verduurzamen
  • het opdoen en verdiepen van kennis
  • het actief participeren in het maken van de Prestatieafspraken
  • het verder ontwikkelen van de contacten met Patrimonium
  • het actief samenwerken met Patrimonium

Jaarplan 2024

Jaarplan 2023

Jaarplan 2022

Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2021