Hoe werken wij?

Hoe werken wij?

Het algemeen bestuur komt elke drie weken bij elkaar voor een vergadering en vergadert eens in de zes weken met Patrimonium. De HPPG maakt gebruik van een vergaderruimte bij Patrimonium.

De HPPG is zelfstandig, ontvangt op basis van een begroting een bijdrage van Patrimonium en maakt jaarlijks een jaarverslag en een jaarrekening waarmee zij verantwoording aflegt over het gevoerde beleid en de uitgegeven gelden.