Over HPPG

Over HPPG

De HPPG is een onafhankelijke huurdersorganisatie die in het gesprek met Patrimonium en de gemeente opkomt voor de belangen van huurders in Groningen en in het bijzonder de huurders van Patrimonium.

Het Huurders Platform Patrimonium Groningen (HPPG) is er voor de huurders en is op 9 december 2019 officieel opgericht als de formele overlegpartner namens de huurders voor Patrimonium. Het is een initiatief van de huurdersverenigingen van Patrimonium die zich in 2018 hebben verenigd in de Overleggroep. De Overleggroep was van mening dat de toenmalige GWHP de huurders onvoldoende vertegenwoordigde en is hierover het gesprek met Patrimonium aangegaan. In gezamenlijk overleg is toen besloten om een nieuwe stadsbrede huurdersorganisatie op te zetten voor de huurders van Patrimonium in de lijn van de Overlegwet.

De HPPG wil een goede gesprekspartner voor Patrimonium zijn: leven als vrienden, rekenen als vijanden (hard op de inhoud, zacht in de relatie), en zich samen met haar achterban richten op het beleid van Patrimonium.

De HPPG, of een vertegenwoordiging, neemt deel aan bijeenkomsten over de Prestatieafspraken en het Tripartiteoverleg met Patrimonium en de gemeente. Ook brengt de HPPG gevraagd en ongevraagd advies uit.