Nieuwsflits 9

Zomerreces en op volle sterkte verder 

De bijeenkomsten over Groningen Huurt worden gevolgd door twee van onze HPPG-bestuursleden. Tot 1 januari 2024 werken zij samen met de woningcoöperaties, huurdersvereniging en de Woonbond aan de opgave om te werken naar één woonruimteverdeling voor de gehele provincie Groningen.

Leefbaarheid

Patrimonium vraagt de HPPG om advies over het Tuinbeleid. Twee HPPG-bestuursleden hebben zich hierover gebogen en zijn met Patrimonium in gesprek. Hierin nemen zij ook mee het belang van een groene woonomgeving voor mens en dier en vanuit het oogpunt klimaatadaptatie.

Leefbaarheid is de omgeving om ons heen. Uw tuin is een wegennet voor vogels, bijen en vlinders. Een stukje groen met bloemen en struiken is mooi voor het oog en heeft nut voor de natuur én Leefbaarheid.

Energie Webinar woningisolatie

Patrimonium gaat vanaf nu tot 2050 de huizenvoorraad naar een beter energielabel brengen. 

Er worden keuzes gemaakt om de isolatie te verbeteren. Weer twee andere HPPG-leden – die zich bezighouden met het thema Duurzaamheid – volgden bij de Woonbond een Webinar over dit onderwerp. 

Er is een keuzemenu om de woning verbeteren:

  • de schil = buitenmuren, vloeren en daken isoleren 
  • HR+ glas plaatsen 
  • Hybride warmtepomp 
  • Zonnepanelen
  • Ventilatiesysteem.

Patrimonium kijkt met welke keuzes zij tot de vereiste streefwaarde komt.

Het plan van aanpak kan verschillen van wijk tot wijk. 

Bij de Berkenflat in Selwerd is gekozen voor warmtenet en om de hele schil isoleren.

Waarom isoleren? Het klimaatakkoord: in 2050 moet de uitstoot van broeikasgassen met 95% afgenomen zijn. Dit is nodig om de opwarming van de aarde niet verder te laten oplopen dan 1,5 graden Celsius.

Meer isolatie is minder energie gebruiken. 

Minder energie gebruiken betekent minder broeikasgassen. 

Nieuws

Nieuwsflits 31

Adviesaanvraag voor zonnepanelen  Zijn we voor zonnepanelen? Ja, zeker als het aan de HPPG ligt, komen deze op alle geschikte daken om de energiekosten naar

Lees verder »
Nieuws

Nieuwsflits 30

Verduurzamingsslag in de Herewegbuurt Mijn huis is geïsoleerd, de warmte blijft binnen. Het ene na het andere huis komt gereed. Waar verbouwd wordt, ontstaan ook

Lees verder »