Nieuwsflits 7

Tuinbeleid 

Patrimonium heeft een begin gemaakt om het tuinbeleid goed te omschrijven zodat wij als huurders weten wat onze rechten en plichten zijn. Twee leden van de HPPG denken en schrijven vanaf het begin mee. Zij hebben in een tweedaagse cursus de nodige inspiratie en kennis opgedaan rond het tuinbeleid wat corporaties kunnen voeren.

Het tuinbeleid is aangeboden aan Patrimonium en wordt door een jurist naast de wet- en regelgeving en de nieuwe huurvoorwaarden gelegd. Terugkoppeling volgt en zo werken we samen aan nieuwe stukken en nieuw beleid. En zo wordt uw stem als huurder vertegenwoordigd.

Wat hier gebeurt is mooi, we denken en werken aan de voorkant mee. Het tuinbeleid is een gezamenlijk stuk en als sluitstuk komt de adviesaanvraag. Dit is dynamisch samenwerken. Het is inspraak in het maken van nieuw beleid.

Jongerenhuisvesting

Eén van de HPPG-bestuursleden woont in een studentenhuis en kijkt mee in het jongerenhuisvestingbeleid van Patrimonium. Nu is het bij meerdere jongeren woonachtig in een pand dat één persoon de hoofdbewoner is. Wisselingen in het pand worden door de hoofdbewoner bijgehouden. De vraag is, is dit handig of kan het anders?

We houden u op de hoogte.

Meekijken/denken met beleidsstukken

De HPPG geeft advies op beleidsstukken van Patrimonium. We denken mee vanaf het begin. Samen kijken naar mogelijkheden en wat werkt voor Patrimonium en de bewoners. Op het beleidsstuk geven we uiteindelijk advies.

Hoe gaat het geven van advies? Bij een adviesaanvraag lezen we ons eerst in. We maken aantekeningen en stellen verduidelijkingsvragen. Hierbij denken we aan wat recht doet aan de huurder. Deze vragen wordt in het overleg met Patrimonium gesteld en aansluitend kan een advies worden opgesteld.

Advies

Positief advies op de huurverhoging 2021 vanuit de HPPG. Waarom? Wet- en regelgeving geeft richting aan besluiten. Er is wettelijk vastgelegd dat woningcorporaties inflatievolgend zijn, + maximaal 1% boven die inflatie.

Door huurverhoging is het mogelijk om nieuwe woningen te bouwen.

Voor alle huurders

Wij (HPPG) zijn acht huurders van Patrimonium die dit met plezier doen.

De HPPG is er voor alle huurders van Patrimonium en dat zijn er meer dan 6000. Individuele vragen over onderhoud, reparatie, verstopping van de afvoer en vragen over uw woning zijn voor Patrimonium. Deze kunt u zelf aan Patrimonium stellen.

De HPPG praat mee over onderwerpen zoals Warmtestad, Prestatieafspraken, Servicekosten en Huurverhoging.

Ook volgen we (digitaal) cursussen om mee te kunnen denken en te praten met Patrimonium.

Het maken van de vertaalslag van individuele vragen naar wijk- en stadsbreed beleid is steeds een uitdaging.

Wij vertegenwoordigen de huurders van woningen van Patrimonium.

Ons uitgaanspunt: Samen sta je sterk. 

Nieuws

Nieuwsflits 42

Evaluatie prestatieafspraken We staan voor een nieuw Bod, één waarin we de leefbaarheid en huizen bouwen vooropzetten. Het goede nieuws is dat er locaties zijn

Lees verder »
Nieuws

Nieuwsflits 41

Cursus Participatie De HPPG heeft Kjenning uitgenodigd om zich te laten inspireren en bij te praten over welke manieren er zijn om de achterban te

Lees verder »