Nieuwsflits 6

Berkenflat in Selwerd gaat over op Warmtestad

In de wijk Selwerd wordt hard gewerkt om zoveel mogelijk huizen op Warmtestad aan te gaan sluiten. Binnenkort is de Berkenflat aan de beurt, een flat die eigendom is van Patrimonium. Alle bewoners zijn hierover geïnformeerd en er is een klankbordgroep gevormd waarin een aantal bewoners en medewerkers van Patrimonium zitting hebben. Hier kunnen bewoners terecht met hun vragen en opmerkingen.

Er is een modelwoning gecreëerd waarin een wand is opgebouwd met de installaties die nodig zijn om op Warmtestad aangesloten te kunnen worden en die de CV-ketel gaan vervangen. De nieuwe warmtewisselaar neemt de functie van deze ketel over. 

De CV-afvoer wordt vervangen door de warmtenetleidingen. De radiatoren zijn geschikt voor deze wisseling en hoeven niet vervangen te worden. In het gehele gebouw maken gasleidingen en de oude CV-ketel plaats voor nieuwe leidingen en een warmtewisselaar aangelegd. In totaal nemen de werkzaamheden ongeveer drie weken in beslag.

Verbruikskosten

Er hangt in de modelwoning ook een voorbeeld rekenmodel. Dit rekenmodel is vergeleken met een gemiddeld éénjarig contract van Essent (geen andere energiebedrijven) en de levering van Warmtestad. Bij het zien van deze vergelijking valt op dat het eindbedrag gelijk is, de transportkosten van Warmtestad zijn hoger maar de verbruikskosten lager.

Waarom is de overstap naar Warmtestad nodig?

Nederland wil in 2050 CO2-neutraal zijn. Dit is nodig om de temperatuur op aarde niet verder te laten stijgen dan 1,5%. Voor de woningcorporaties is het niet meer de vraag of de woningvoorraad duurzamer moet worden, maar hoe ze dit gaan realiseren.

Eén van de mogelijkheden om dit te bereiken is dat alle huizen en gebouwen van het aardgas afgaan. In Groningen is Warmtestad actief. Een initiatief van – en bekostigd door – de Gemeente Groningen en het Waterschap.

Er is geen winstoogmerk, de prijzen zijn conform de huidige energiemarkt en de prijsstijgingen/dalingen zullen ook de energiemarkt volgen.

De Berkenflat

De bewoners van deze flat hebben aan de ene kant al jaren last van renovatie en aan de andere kant worden hun woningen steeds duurzamer dus ook zuiniger wat betreft energieverbruik.

  • Twee jaar geleden is de buitenzijde geïsoleerd en gerenoveerd.
  • 2021: van het gas af. De warmteregelaar regelt de verwarming en het warme water.
  • Inductie koken in plaats van gas. Patrimonium geeft de bewoners hiervoor een nieuwe pannenset, een inductiekookplaat en – indien er nu een gasoven aanwezig is – ook een nieuwe inductieoven.
  • Gevolg: energiezuiniger appartement en daardoor minder stookkosten.
  • Negatief: niet meer kunnen wisselen van leverancier. 
  • Positief: bewoners kunnen hulp krijgen bij het leegmaken van de ruimte waar de warmtepomp geplaatst moet worden.

De HPPG

Een drietal leden van de HPPG heeft deze modelwoning bezichtigd en hun ervaring voor u samengevat in bovenstaand stukje. 

Ons advies aan de bewoners: ga vooral de modelwoning bezichtigen en laat u goed informeren. Laten we samen op weg gaan naar een groenere toekomst!

Nieuws

Nieuwsflits 43

Circulaire Economie  Op 21 mei jl. troffen huurdersorganisaties, corporaties en de gemeente elkaar in de Biotoop in Haren. De gastheer voor de avond was wethouder

Lees verder »