Nieuwsflits 5

Dit jaar geen huurverhoging! 

Vorige week ging minister Ollongren akkoord met het voorstel dit jaar de huren van sociale woningbouw te bevriezen. Deze bevriezing geldt voor alle sociale huurders én kamerbewoners. 

Ook de inkomensafhankelijke huurverhoging is dit jaar van tafel. Dit betekent voor de corporaties, dus ook voor Patrimonium, dat er minder geld binnenkomt voor renovatie, verduurzamen, nieuwbouw, etc.

Er moeten veel sociale huurwoningen worden gebouwd. In de Prestatieafspraken van Groningen staan de hoeveelheden woningen die de corporaties, zoals Patrimonium, gaan bouwen. 

Door de bevriezing van de huurverhoging en ook door de verhuurdersheffing staan deze afspraken echter onder druk.

Wat is de verhuurdersheffing?

De verhuurdersheffing is een heffing (belasting) die zich richt op verhuurders van huurwoningen in de sociale sector. Hiermee worden huurwoningen bedoeld waarvan de huur lager is dan de grens voor de huurtoeslag (voor 2021: € 752,33). De heffing wordt berekend over de waarde van gereguleerde ofwel sociale huurwoningen. 

Deze belasting is er de oorzaak van dat niet alles wat wenselijk is, kan worden gerealiseerd. Er is financieel minder draagkracht om bijvoorbeeld nieuwbouw te realiseren.

Eénmalige huurverlaging!

De huurverlaging is éénmalig voor zolang u op dat adres woont. Dit geldt voor huurders met een laag inkomen en waarvan de kale huur (exclusief servicekosten) hoger is dan € 633,-. Dit betreft ook huurders van Patrimonium. In eerste instantie ontvangen deze huurders van de Belastingdienst informatie hierover. 

Volgende maand stuurt Patrimonium deze huurders een schrijven met toelichting. Ontvangt u geen bericht en denkt u wel hiervoor in aanmerking te komen, neem dan contact op met Patrimonium. Ook op internet is veel informatie hierover te vinden.

Net als u zijn we allemaal corona-moe maar we blijven onze energie inzetten voor uw belangen. Houdt vol, en we willen u graag zien, als we in het najaar een themabijeenkomst kunnen organiseren om kennis met elkaar te maken. Hopelijk in levende lijve en anders digitaal.

Nieuws

Nieuwsflits 44 

Circulair  Deze Nieuwsflits begint met circulair. Circulair, wat is dat? Het woord ‘circulair’ zegt eigenlijk al waar het om draait: een cirkel die nooit stopt.

Lees verder »
Nieuws

Nieuwsflits 43

Circulaire Economie  Op 21 mei jl. troffen huurdersorganisaties, corporaties en de gemeente elkaar in de Biotoop in Haren. De gastheer voor de avond was wethouder

Lees verder »