Nieuwsflits 44 

Circulair 

Deze Nieuwsflits begint met circulair. Circulair, wat is dat? Het woord ‘circulair’ zegt eigenlijk al waar het om draait: een cirkel die nooit stopt. Die cirkel of kringloop gaat meestal over het gebruik en hergebruik van grondstoffen. Het idee erachter is dat oud altijd weer nieuw wordt.

Hoe is circulair in de bouw en bij u thuis ook in te zetten? Hoe werkt dat nu en wat betekenen de woorden hieronder. Grondstoffen zijn steeds schaarser, we willen steeds meer maar hebben we dat nieuwe item ook echt nodig? Kan het ook anders? Voordat onze spullen op de afvalberg terecht komen zijn dit de mogelijkheden. 

Refuse: geweigerd. Is het nieuwe item echt een toevoeging die noodzakelijk is of is het een hebbeding wat binnen de kortste keer geen nut meer heeft.  

Redisign: houdt de herziening en aanpassing van een bestaand ontwerp in, vaak met het doel om de functionaliteit, esthetiek, te verbeteren. 

Reduce: tot een lager peil of tot een kleiner aantal of een geringere omvang terugbrengen, beperken. 

Rejuced: kleding krijgt een 2e kans bij de 2e handswinkel, denk hierbij ook aan verkoop via internet. Meubels worden geverfd of krijgen een andere functie. Bouwmaterialen worden met open mining in de stad gewonnen en hergebruikt. Tegels, deuren, kozijnen hergebruiken? Ja, er wordt steeds meer mogelijk.

Refubist: een mobiele telefoon en/of laptop kan ingeleverd worden en opnieuw gebruikt wanneer de onderdelen die stuk zijn worden vervangen en de gebruikersdata worden gewist. Materialen hebben zo een langere levensduur en het apparaat werkt weer naar behoren. 

Remanufactured; ingeleverde inktcartridges worden gevuld en zo opnieuw gebruikt. Scheermesjes van Boldking kun je na gebruik opsturen en de materialen worden opnieuw gebruikt. 

Repurpose: hergebruik al dan niet in een andere vorm. Voorbeeld: een kerk wordt woonhuis, een bed wordt vermaakt tot een bank. 

Recycle: recycling is het opnieuw gebruiken van materialen. Producten worden altijd gemaakt van verschillende grondstoffen. Bij de verwerking (na gebruik) van een product worden de grondstoffen gescheiden. Vervolgens zijn die grondstoffen weer de basis voor nieuwe producten. Het doel is om producten en huizen een langere levensduur te geven zodat er geen nieuwe grondstoffen gemijnd worden. 

De Praktijk 

In de bouw kan een huis met een houtskelet CO2 opslaan, de isolatie kan van biobased materiaal gemaakt worden. Boeren kunnen dit materiaal verbouwen, denk bijvoorbeeld aan vlas en stro. De afstand van het product maken en de bouwplaats wordt korter.

Afbeelding met trappen, gebouw, stap, steen

Automatisch gegenereerde beschrijving

Beton en staal worden alleen gebruikt waar dit noodzakelijk is voor een stevige constructie. Hergebruik van materialen: wordt er een wijk afgebroken en zijn de deuren nog goed? Sla ze op in een bouwdepot zodat de gebruikte materialen weer gekocht kunnen worden. 

Bij een nieuw te bouwen huis inventariseer je welke materialen er hergebruikt kunnen worden. Je monteert het zo dat het goed demontabel is en deze gegevens worden vastgelegd in een madaster. 

Een ander voorbeeld is hittestressbestendig bouwen, door groen toe te voegen, dat dient als wateropslag, te koelen en om later te gebruiken. 

Wat ook kan is kennis delen door stageplaatsen aan te bieden. Bij een aannemer uit de buurt zodat het aantal km minder is. Er is nog veel te doen, er worden stappen gezet en er is nog veel meer mogelijk. 

Terugblik op ons koffiemoment in De Wijert 

Verschillende huurders wisten ons te vinden op 14 mei jl.. Huurders, dank u wel voor het delen van de voor de HPPG zinvolle informatie!

Wat we o.a. meekregen: hoe meer lagen er zijn betrokken bij een project, hoe langer de communicatie duurt. Als tip willen we u meegeven dat u bij onduidelijkheden altijd terecht kunt bij de aannemer, consulent en projectbegeleider van Patrimonium. 

Z.A.V., de Zelf Aangebrachte Voorzieningen: ik kijk even naar mijzelf, mijn badkamer zit in een oorspronkelijke slaapkamer. Als ik verhuis en deze mag volgens de regels niet blijven, dan heb ik een grote klus om het naar de originele staat terug te brengen op mijn eigen kosten. Mijn zelfgekochte en -geplaatste keuken kan ik niet meenemen, die zit nagelvast. In nieuwe gevels mag je geen gaten boren. En bij verduurzaming van de woning, bijvoorbeeld bij het plaatsen van dubbel glas, kan er verlies komen van zelf aangebrachte voorzieningen zoals raambekleding. 

Onze boodschap: praat met de personen en met Patrimonium om onduidelijkheden over bijvoorbeeld ZAV’s op te lossen. 

De HPPG luistert graag naar uw informatie. Deze informatie kan ze meenemen in haar gesprekken met Patrimonium die gaan over het beleid van Patrimonium. De uitvoering van werkzaamheden aan de woning is aan Patrimonium. 

Op uitvoeringsniveau kan de HPPG niet ingrijpen, wel op beleid van Patrimonium door gevraagd en ongevraagd advies te geven. Uw inbreng is belangrijk om mee te nemen bij het te geven advies aan Patrimonium.

Tripartiteoverleg

Binnenkort gaan we met de wethouder Rik Niejenhuis, twee leden van de HPPG en de bestuurder en beleidsmedewerker van Patrimonium om tafel. Doel van het gesprek is om te spreken over ‘het bod’. Het bod vertaalt de plannen van Patrimonium voor 2025 in deden op het gebied van leefbaarheid, beschikbaarheid, betaalbaarheid, duurzaamheid en wonen en zorg. 

Wat is het belangrijkste in het bod? De HPPG vindt het bouwen en daarmee de beschikbaarheid vergroten belangrijk. Is draaglast en kracht in de wijk in balans en hoe houd je het leefbaar? Heeft u een punt wat stadsbreed belangrijk is? Laat het ons weten, mail naar

Jaarbijeenkomst

Op donderdag 19 september vindt onze jaarbijeenkomst plaats in gebouw De Berk in Selwerd. Vanaf 17.00 uur bent u van harte welkom. We starten met uitleg over de activiteiten van de HPPG in het afgelopen jaar en benoemen de plannen voor het volgende jaar. Aansluitend is er een gezamenlijke maaltijd en kunt u met de leden van de HPPG in gesprek. Rond 20.00 uur sluiten we de avond af.

Als gasten van de HPPG zijn bij deze bijeenkomst aanwezig de huurderscommissarissen uit de RvC, de bestuurder en enkele medewerkers van Patrimonium. Zij zijn onze gasten en zijn er vooral om te luisteren. Heeft u vragen aan ze? Dan kunt u deze via de gebruikelijke weg, dus via Patrimonium stellen.

Aanmelden voor de Jaarbijeenkomst kan via .

Auteur: Christina Bolt

Nieuws

Nieuwsflits 43

Circulaire Economie  Op 21 mei jl. troffen huurdersorganisaties, corporaties en de gemeente elkaar in de Biotoop in Haren. De gastheer voor de avond was wethouder

Lees verder »