Nieuwsflits 43

Circulaire Economie 

Op 21 mei jl. troffen huurdersorganisaties, corporaties en de gemeente elkaar in de Biotoop in Haren. De gastheer voor de avond was wethouder Rik van Niejenhuis van de Gemeente Groningen. We spraken over de toekomst en het circulair maken van grondstoffen: het inzetten op het opnieuw gebruiken van materialen. Dat houdt in dat ervoor gezorgd wordt dat een product van het begin tot het eind weer hergebruikt kan worden.

Nu wordt alles in een lineair proces gedaan: van grondstof tot product, het gebruik ervan en dan naar de afvalberg. Inmiddels is duidelijk dat hierdoor de grondstoffen opraken: we gebruiken meer dan de aarde kan produceren. 

Het pleidooi was dan ook: zoveel mogelijk biobased. Van vlas kan je bijvoorbeeld isolatiemateriaal maken. Doe je dit in de eigen omgeving en kan het vlas na gebruik in huizen en bij het afbreken opnieuw gebruikt worden, dan ben je circulair bezig. 

Het doel van circulair is tweeledig: de reductie van CO2-reductie en de CO2-opslag in materialen. En zo verminderen we het gebruik van nieuwe grondstoffen.

Tekst gaat verder onder de foto.

Ing. Sebastiaan van der Haar, kwartiermaker circulair bouwen

Ing. Sebastiaan van der Haar, kwartiermaker circulair bouwen

Voorzittersoverleg huurdersorganisaties in de gemeente

Elke zes weken vindt er een overleg plaats tussen de voorzitters van de acht huurdersorganisaties in de gemeente Groningen. U zult zich afvragen: waarom is dit overleg noodzakelijk? Het gemeentelijke beleid, denk aan de invulling van de prestatieafspraken, raakt ons allemaal. Samen staan we sterker, we informeren, delen kennis en trekken samen op bij dezelfde belangen. 

Positief Advies BOD

De HPPG en Patrimonium staan aan de vooravond van een nieuw Bod bij de Prestatieafspraken. Wij zijn het eens met een mooie missie aan ambities van Patrimonium en hebben hier positief advies op gegeven. 

Er wordt nu gebouwd in Beijum aan de Doefmat en er zijn nieuwe locaties om te bouwen. De beschikbaarheid van woningen wordt hiermee vergroot. 

Er wordt volop verduurzaamd in de Rivierenbuurt en de Zuiderflat. De betaalbaarheid van woningen wordt verbeterd omdat het energieverbruik wordt verminderd. In 2026 heeft Patrimonium geen woningen meer met een E, F of G label. Wanneer het verbeteren en verduurzamen van een woning geen optie is, kan sloop en vervolgens nieuwbouw worden ingezet. Samen met alle corporaties in de stad worden deze onderwerpen vastgelegd in de Prestatieafspraken. 

Huurders aan het woord

Contact met de HPPG? Wat nu? 

De HPPG is nieuwsgierig naar uw mening. Met uw informatie kan de HPPG advies geven over het beleid van Patrimonium. 

Heeft u klachten over het contact met Patrimonium, het onderhoud, de leefbaarheid en of de woonomgeving? Neemt u dan eerst contact op met Patrimonium. Samen praten over wat wel/niet mogelijk is, brengt vaak al een oplossing met zich mee. Komt u er onverhoopt niet samen uit, dan kan u het geschil aan de klachtencommissie voorleggen.

Huurderscommissarissen

Rachel van den Hoogen, de huurderscommissaris neemt na acht jaar afscheid van de Raad van Commissarissen (RvC) van Patrimonium. Afgelopen woensdag was ze samen met de andere huurderscommissaris op bezoek bij de HPPG. Rachel vertelde dat ze in de afgelopen acht jaar een bestuurswissel heeft meegemaakt, dat de verduurzaming van woningen bijna klaar is en dat de raad in zijn geheel op een natuurlijke wijze is vernieuwd. Ook zijn er bouwlocaties vrijgegeven en kan er de komende jaren worden gebouwd. 

De Raad van commissarissen stuurt aan op processen en kijkt samen met bestuur van Patrimonium naar mogelijkheden en uitdagingen. Een advies van de HPPG wordt gezien en de HPPG wordt gehoord door de RvC en het bestuur van Patrimonium. Zo zijn huurdersbelangen geborgd.

Vacature HPPG

In juni neemt Gerard Koning, na bijna vijf jaar actief geweest te zijn voor u als huurder, in de HPPG afscheid van de HPPG. Gerard is een huurder met inbreng, visie en prachtige standpunten. We gaan hem missen en ja, we hebben daardoor een vacature. 

Kan u overstijgend denken, heeft u tijd om zich te verdiepen in de materie van het beleid van Patrimonium? Kunt u voor 6200 huishoudens een standpunt innemen? Dan kijken we uit naar uw bericht en maken we graag een afspraak om kennis te maken.

HPPG komt naar u toe, komt u naar ons?

Op donderdag 19 september van 17.00-20.00 uur is onze jaarbijeenkomst. Dit jaar organiseren we deze in de wijk Selwerd en u bent van harte welkom.

En op woensdag 20 november drinken we graag een kopje koffie met u in de Pareloester in Vinkhuizen. Over beide bijeenkomsten volgt meer informatie op deze website.

Auteur Christina Bolt

Nieuws

Nieuwsflits 42

Evaluatie prestatieafspraken We staan voor een nieuw Bod, één waarin we de leefbaarheid en huizen bouwen vooropzetten. Het goede nieuws is dat er locaties zijn

Lees verder »