Nieuwsflits 42

Evaluatie prestatieafspraken

We staan voor een nieuw Bod, één waarin we de leefbaarheid en huizen bouwen vooropzetten. Het goede nieuws is dat er locaties zijn om te bouwen. De Suikerzijde is er één van. De grond wordt nu bouwrijp gemaakt. In de Rivierenbuurt worden twee blokken huizen verduurzaamd.

O ja, de evaluatie van de Prestatieafspraken. Er werd niet gebouwd omdat er geen locaties beschikbaar zijn. Patrimonium heeft geen eigen grond en is hierin afhankelijk van de Gemeente. De tekeningen lagen klaar en er was overleg met de gemeente. Verduurzaming van woningen werd daarom naar voren gehaald, mede omdat daar winst (minder woonkosten) voor de huurders is te behalen. Het plaatsen van zonnepanelen op grondgebonden woningen werd daarom ook versneld uitgevoerd. In de verduurzamingsslag loopt Patrimonium voor op de andere stadse woningcorporaties.

Betaalbaarheid komt meer in balans door een beter energielabel van uw woning. Het verduurzamen van de woning en het plaatsen van zonnepanelen helpen hierbij. In de prestatieafspraken staan de getallen over hoeveel woningen zijn of worden aangesloten op Warmtestad. Nieuwsgierig? Op onderstaande link kunt u ze lezen. https://gemeente.groningen.nl/file/prestatieafspraken-2024-12-december-2023

Wonen en zorg: er zijn afspraken gemaakt met zorgorganisaties. Ook kunt u als bewoner om tafel met de seniorenmakelaar om zo samen de mogelijkheden van langer thuis wonen te bespreken. En niet naar zorginstellingen te hoeven verhuizen. Het belangrijkste is dat u in uw omgeving met eventueel zorg thuis kan blijven wonen. 

Nieuwe Leden

De HPPG biedt huurders met interesse in de HPPG eerst de mogelijkheid om een vergadering bij te wonen. Zo kan de sfeer geproefd worden en worden bekeken hoe een vergadering verloopt. De HPPG bestaat nu 5 jaar en leden van het eerste uur geven gefaseerd het stokje over aan nieuwe instroom. Dit is fijn omdat nieuwe leden zo rustig de kennis en ervaring kunnen opdoen. We werken in een cyclus van een jaar met de Prestatieafspraken. 

Over het beleid van Patrimonium krijgen we adviesaanvragen. Vaak is er eerst een themabijeenkomst, dan lezen we stukken, geven feedback en stellen vragen en dan wordt het advies gemaakt. Is dit iets voor jou, dan daag ik je uit om te reageren.  

Woonruimte verdeelsysteem

Alle wooncorporaties uit de provincie Groningen werken samen met huurdersorganisaties aan een nieuw woonruimte verdeelsysteem. Op basis van bestaande ervaringen, overeenkomsten en verschillen wordt aan een gezamenlijk verdeelsysteem gewerkt. De verwachting is dat er op korte termijn overeenstemming is over het model en dan wordt er uitgekeken naar een partij die dit systeem mogelijk maakt en operationeel maakt. De gunning, zeg maar. Ik duim alvast dat dit systeem per 1 januari 2025 online gaat. Waarom? Nu sta ik bij Woningnet en bij verschillende woningcorporaties in de provincie ingeschreven. Na de invoering van één systeem nog maar bij één. Dat is er voor eenieder meer overzicht.

We komen naar u, Komt u naar ons?

De HPPG nodigt u uit om met ons in gesprek te gaan. Wat gaat er goed en wat kan beter? Laat u het ons weten?

Op dinsdag 14 mei 2024, van 15.30-17.30 uur zijn we in MFC de Wijert, P.C. Hooftlaan 1, 9721 JM Groningen om samen met u, als huurders onder elkaar, in gesprek te gaan

Voorzitter

Als voorzitter word ik in speciale gevallen gebeld door de voorzitter van de Raad van Commissarissen (RvC). De eerste keer was dat om te vertellen dat de bestuurder van Patrimonium, Bas Krajenbrink, een verlenging heeft gekregen van vier jaar. Daar zijn we blij mee, dat betekent dat we onze ingezette gesprekken kunnen voortzetten.

De tweede keer was ook goed nieuws. De huurderscommissaris, die de HPPG heeft voorgedragen, is aangenomen en start per 1 september a.s.. 

Auteur Christina Bolt

Nieuws

Nieuwsflits 41

Cursus Participatie De HPPG heeft Kjenning uitgenodigd om zich te laten inspireren en bij te praten over welke manieren er zijn om de achterban te

Lees verder »

Vacature

Download vacature (PDF) De HPPG heeft een VACATURE (voor plm. 8 uur per week) Het Huurders Platform Patrimonium Groningen (HPPG) is er voor jou als huurder

Lees verder »