Nieuwsflits 41

Cursus Participatie

De HPPG heeft Kjenning uitgenodigd om zich te laten inspireren en bij te praten over welke manieren er zijn om de achterban te raadplegen. Over het algemeen blijkt dat 90 procent van de huurders een tevreden huurder is en daar zijn we blij mee. 10 procent van de huurders ziet ruimte voor verbetering. Graag komen we met u in contact over deze verbeteringen. Het is altijd fijn wanneer onze Nieuwsflits gelezen wordt, u de website bezoekt en ons een mail stuurt. Mag ik u hiervoor bedanken?

We komen ook dit jaar weer graag naar u toe om informatie op te halen en te delen. Op 14 mei in MFC de Wijert met een koffiebijeenkomst en onze jaarbijeenkomst is dit jaar in Paddepoel. Ook kan de HPPG dit jaar met een kan koffie en een stoel opduiken in uw wijk of in de recreatieruimtes van Patrimonium. De HPPG komt graag naar u, komt u naar ons?

Als er onderwerpen zijn die belangrijk zijn voor het wonen in uw wijk of stad, laat ons het horen. Bijvoorbeeld: de leefbaarheid in de wijk, het groen, de verduurzaming etc. U bent immers de ervaringsdeskundige over het wonen bij Patrimonium.

Huurverhoging

De HPPG heeft een aantal gesprekken met Patrimonium gevoerd over de huurverhoging. En hier ook een advies over uitgebracht. In nieuwsflits 40 kon u hier meer over lezen. De vraag was, wat zou u doen? Ik verklap nog niets, de brief van de huurverhoging komt naar u toe binnenkort.

HPPG mensenwerk

Na veel inzet, meedenken, het volgen van cursussen, het bijwonen van werkgroepen over betaalbaarheid en bijdragen aan de adviezen, draagt Gerard het stokje over aan een nieuw lid. We zetten ons in om een afspiegeling te zijn van de huurders. Komt u ons team versterken? Meer weten vraag gerust om informatie:

Een leven lang ontwikkelen

De HPPG is een uitdaging en er zijn leermomenten. Er is een roulatie in de taken, als voorzitter, secretaris en notulist en als algemeen lid. In de regel zit je voor een periode van vier jaar in het bestuur en kan je voor een tweede termijn gaan of voor een andere rol kiezen. Hoe dan ook, bezig zijn op beleidsniveau in overleg met en advies geven aan Patrimonium is kennis vergroten. De tijd van ‘ik betaal huur en heb daarvoor een dak boven mijn hoofd’ is allang voorbij. 

Patrimonium is een christelijke woningcorporatie zonder winstoogmerk die voorziet in een thuis voor huurders met de laagste inkomens. Ook heeft Patrimonium winkels, is er recreatie én een inclusieve samenleving voor mensen met alle achtergronden. Beleid wordt gemaakt om duidelijk te maken wat wel of niet kan. En op dat beleid geeft de HPPG advies. 

Bedankt voor het lezen, en tot ziens bij één van de bijeenkomsten!

Auteur Christina Bolt

Nieuws

Nieuwsflits 42

Evaluatie prestatieafspraken We staan voor een nieuw Bod, één waarin we de leefbaarheid en huizen bouwen vooropzetten. Het goede nieuws is dat er locaties zijn

Lees verder »

Vacature

Download vacature (PDF) De HPPG heeft een VACATURE (voor plm. 8 uur per week) Het Huurders Platform Patrimonium Groningen (HPPG) is er voor jou als huurder

Lees verder »