Nieuwsflits 4

Hoe bereiken wij, als leden van het Huurders Platform Patrimonium Groningen, onze achterban? Hoe kunnen we contact maken met de huurders van Patrimonium? Bij de start van de HPPG wilden we zoveel doen samen met onze achterban. Helaas werden we allen onverwachts geblokt door het coronavirus. Gezamenlijke bijeenkomsten beleggen was en is verboden en bovendien niet verstandig. We zijn nu een jaar verder en we willen graag informatie van onze achterban. 

Het idee is daarom ontstaan om bewoners persoonlijk te benaderen. Themagericht en stads breed. Durven we dat aan, hebben we voldoende kennis in huis? Laatst is de eerste stap gezet en is aan bewoners gevraagd naar hun belevenissen over groot onderhoudswerkzaamheden in en rondom hun huis en straat/wijk. Een echtpaar wilde hierop reageren, graag anoniem. Uiteraard geven wij hieraan gehoor. Wij zijn hen ontzettend dankbaar voor hun bereidwilligheid en openheid. 

Woningstichting Patrimonium organiseert klankbordgroepen van bewoners wanneer er groot onderhoud plaatsvindt aan woningen. De bewoners klankborden dan met medewerkers over de uit te voeren werkzaamheden. Door de HPPG is ook contact gezocht met een lid van de klankbordgroep Vinkhuizen over hoe het was om in een klankbordgroep mee te draaien. Graag bedanken wij ook hem hartelijk voor zijn medewerking en openheid.

Zie Duurzaamheid.

Nieuws

Nieuwsflits 37

De jaarvergadering Op woensdag 15 november 2023 jongstleden hield de HPPG haar jaarvergadering. Ongeveer veertig huurders waren aanwezig. Iedereen nam de moeite om tips en

Lees verder »
Nieuws

Nieuwsflits 36

Overname huurcontract door kinderen Kinderen die thuiswonend zijn, mogen als hun ouder(s) overlijdt(en) en als de wet gewijzigd wordt, blijven wonen in het ouderlijk huis.

Lees verder »