Nieuwsflits 4

Hoe bereiken wij, als leden van het Huurders Platform Patrimonium Groningen, onze achterban? Hoe kunnen we contact maken met de huurders van Patrimonium? Bij de start van de HPPG wilden we zoveel doen samen met onze achterban. Helaas werden we allen onverwachts geblokt door het coronavirus. Gezamenlijke bijeenkomsten beleggen was en is verboden en bovendien niet verstandig. We zijn nu een jaar verder en we willen graag informatie van onze achterban. 

Het idee is daarom ontstaan om bewoners persoonlijk te benaderen. Themagericht en stads breed. Durven we dat aan, hebben we voldoende kennis in huis? Laatst is de eerste stap gezet en is aan bewoners gevraagd naar hun belevenissen over groot onderhoudswerkzaamheden in en rondom hun huis en straat/wijk. Een echtpaar wilde hierop reageren, graag anoniem. Uiteraard geven wij hieraan gehoor. Wij zijn hen ontzettend dankbaar voor hun bereidwilligheid en openheid. 

Woningstichting Patrimonium organiseert klankbordgroepen van bewoners wanneer er groot onderhoud plaatsvindt aan woningen. De bewoners klankborden dan met medewerkers over de uit te voeren werkzaamheden. Door de HPPG is ook contact gezocht met een lid van de klankbordgroep Vinkhuizen over hoe het was om in een klankbordgroep mee te draaien. Graag bedanken wij ook hem hartelijk voor zijn medewerking en openheid.

Zie Duurzaamheid.

Nieuws

Nieuwsflits 27

Energieprijs en servicekosten De energieprijs, die berekend wordt in de servicekosten, is gestegen. Mag dat? Ja, als de energieprijs in het contract is gestegen, wordt

Lees verder »