Nieuwsflits 39

Tijdelijke noodfonds Energie 2024

Het tijdelijke Noodfonds is er voor huishoudens met een hoog energieverbruik en een laag of middeninkomen. Vanaf januari 2024 kun je naar verwachting een aanvraag doen, in ieder geval moet de aanvraag vóór 1 april 2024 binnen zijn. Kijk op de website voor meer informatie: https://www.noodfondsenergie.nl/.

Nieuwe leden HPPG

In het nieuwe jaar draaien huurders, die willen solliciteren, eerst een vergadering mee. De vergadering biedt een inkijk in wat de HPPG doet. Daarna volgt de officiële procedure om te solliciteren. De HPPG is blij met de belangstelling en ziet graag dat de openstaande functies worden vervuld.

Betaalbaarheid

Er is een werkgroep betaalbaarheid. Wat valt volgens u onder betaalbaarheid? Is dat alleen de huur? Ik zou graag input van u willen. Deze kan ik dan meenemen in het overleg en dit landt uiteindelijk in de prestatieafspraken. Heeft u tips? Laat het ons weten via .

Adviezen

De HPPG heeft een positief advies gegeven op het huurbeleid met als aanvulling om energielabel D een gelijke status te geven als de woningen met energielabels E, F en G. Patrimonium mag een advies naast zich neerleggen en heeft dit advies dan ook helaas niet overgenomen. In een eerder beleid is versnelde verduurzaming van de labels E, F en G ingezet. Deze lijn wordt doorgezet.

De adviesaanvraag voor de huurverhoging 2024 komt nog.

De HPPG heeft ook een positief advies gegeven op de begroting van 2024. Als aanvulling wil de HPPG dat Patrimonium de verkoop van huurwoningen reduceert of stopt vanwege de woningnood. Onze aanvulling is niet overgenomen. De verkoop van woningen wordt gebruikt om de woningvoorraad te verjongen, te anticiperen op de ongedeelde stad en de afbouw van Verenigingen van Eigenaars (VVE’s).

Themabijeenkomsten in 2024 door HPPG voor huurders 

Over welk thema zou u meer willen weten? Laat het ons weten, uw mening telt. 

  • Betaalbaarheid, vaste lasten
  • Beschikbaarheid, een woning kunnen huren
  • Duurzaamheid, isolatie, hittestress en meer
  • Wonen en Zorg, koppeling zorg- en huurwoning, geclusterd wonen, voorzieningen in de buurt
  • Leefbaarheid, ontmoeten, omgeving, groen, waterberging, uw tuin als miniatuur natuurgebied voor vogels, insecten, egels en huisdieren.

Delen

Zijn er initiatieven in de wijk waar andere wijken van kunnen leren? Geveltuintjes, bankjes om elkaar te ontmoeten, fruitbomen om fruit te plukken, struiken, samen koken tegen eenzaamheid. Welk idee werkt bij u en maakt het verschil?

Nieuws

Nieuwsflits 43

Circulaire Economie  Op 21 mei jl. troffen huurdersorganisaties, corporaties en de gemeente elkaar in de Biotoop in Haren. De gastheer voor de avond was wethouder

Lees verder »