Nieuwsflits 38

Prestatieafspraken

Na een jaar met verschillende informatie- en besluitrondes en overleggen stadsbreed mocht ik als voorzitter van de HPPG de prestatieafspraken ondertekenen. Alle huurdersverenigingen, corporaties en de wethouder ondertekenden. We zijn trots op deze samenwerking. Aansluitend de ondertekening kregen we een rondleiding door het stadhuis. Na een grondige opknapbeurt en verbouwing heeft het stadhuis nu energielabel A++. 

Voorzieningenwijzer

Energie, belasting en huur vatten we samen als woonlasten. Er is samenwerking nodig om ervoor te zorgen dat een basisbehoefte als wonen betaalbaar blijft. Maakt u al gebruik van zorg- en huurtoeslag of van kwijtschelding van de gemeente- en waterschapsbelasting? Op https://regelingen.devoorzieningenwijzer.nl/?gemeente=groningen kunt u nazien waarop u recht heeft en waarop u kunt besparen. 

HPPG overleg

We hadden bij onze vergadering een huurder te gast om te ervaren wat onze vergaderpunten zijn en hoe we ermee omgaan. De HPPG bestaat nu ruim vier jaar en de leden van het eerste uur beginnen de HPPG te verlaten. Daarom zijn we op zoek naar nieuwe leden.

Wat hebben we bereikt het afgelopen jaar? We hebben drie contactmomenten gehad met huurders. Volgend jaar komen we mogelijk langs in uw wijk. Verschillende huurders hebben ons laten weten dat ze het contact met de HPPG waarderen. Sommige huurders geven aan dat ze beter willen kunnen communiceren met Patrimonium. 

In het geval van verduurzaming is er een belangrijke tip voor Patrimonium: respecteer het huis en de bewoners, u bent te gast in ons huis. Bij het werken met klankbordgroepen: vermeld duidelijk welke uitganspunten er zijn en zijn er niveaus in het meebeslissen over materialen? Spreek ook van tevoren af waarop de klankbordgroep invloed heeft?

De huurder aan het woord

Wilt u als huurder een kort stukje schrijven voor en door huurders? Wat gaat er goed in de buurt en wat wordt er voor elkaar gedaan in de wijk. Heeft u met uw buren een positieve bijdrage voor de wijk, dan hoort de HPPG dat graag. Ik kan ook langskomen voor een interview.

Saamhorigheid

Saamhorigheid, dat woord wordt vaak gebruikt in de decembermaand. Het is ook elk jaar de wens voor het nieuwe jaar. Terugkijkend naar 2023 is er weer zoveel gebeurd, waardoor twijfels kunnen ontstaan over saamhorigheid. Dichtbij is daar het woningtekort, onze regering stapte op en onbekende partijen groeiden groot. In het buitenland kwamen en zijn oorlogen en natuurrampen. Hoezo saamhorigheid? 

Periodes van goede en slechte tijden wisselen elkaar altijd af. Is dat om alert te blijven? Is dat om te beseffen dat geluk en/of voorspoed niet vanzelfsprekend is? Misschien, we kunnen er ook iets van leren en met die wetenschap iets doen. Naar anderen omzien, een praatje maken. Ook met minder kan het goed gaan. Je goed voelen, komt van binnenuit. En voel je dat niet, dan staat er altijd een medemens naast je. Je moet die wél willen zien. Een voorspoedig 2024 gewenst!

Het team HPPG wenst u en uw naasten een goede gezondheid en fijne feestdagen toe.

Auteurs: Christina Bolt en Joke Leutscher

Nieuws

Nieuwsflits 44 

Circulair  Deze Nieuwsflits begint met circulair. Circulair, wat is dat? Het woord ‘circulair’ zegt eigenlijk al waar het om draait: een cirkel die nooit stopt.

Lees verder »
Nieuws

Nieuwsflits 43

Circulaire Economie  Op 21 mei jl. troffen huurdersorganisaties, corporaties en de gemeente elkaar in de Biotoop in Haren. De gastheer voor de avond was wethouder

Lees verder »