Nieuwsflits 37

De jaarvergadering

Op woensdag 15 november 2023 jongstleden hield de HPPG haar jaarvergadering. Ongeveer veertig huurders waren aanwezig. Iedereen nam de moeite om tips en tops te delen over het wonen bij Patrimonium. 

Naast huurders was een huurderscommissaris van de Raad van Commissarissen aanwezig en Patrimonium was vertegenwoordigd door een medewerker van afdeling Leefbaarheid, de manager Klant en Maatschappij en de bestuurder. Zij hebben met belangstelling de gesprekken gevolgd.

De tip van huurders aan Patrimonium: bespreek belangrijke dingen één op één. Zorg voor korte lijnen en maak duidelijke afspraken en kom ze na. Nee mag ook, als het waarom maar wordt uitgelegd. Bij de communicatie met Patrimonium zien huurders nog verbeterpunten.

Top: er zijn zeker ook tevreden huurders, ik heb veel achten en negens voorbij zien komen op ons praatpapier en vragenlijst. Ook waren huurders tevreden over de wijze waarop de woning was verduurzaamd.

De vraag werd gesteld waarom Patrimonium de keuze had gemaakt om alleen aan huurders met een gezinswoning zonnepanelen aan te bieden en niet aan huurders die in een flat wonen. Wat blijkt: het oppervlak van het dak is soms niet groot genoeg om het wenselijk aantal zonnepanelen per huishouden te plaatsen. Welke verdeelsleutel gebruik je dan? In Beijum worden bij bezit van Patrimonium al volop zonnepanelen geplaatst. Huurders konden aangeven of ze panelen wilden en ongeveer 75% heeft hierop positief gereageerd.

We kregen als HPPG ook nog een verzoek/tip. Kan de HPPG overdag, vooral in wintertijd, de jaarvergadering houden. Ouderen gaan in de avond bij donker liever niet de straat op. Maar een jaarvergadering in de avond geeft juist werkende mensen een kans om te komen. We nemen dit allemaal mee voor de jaarvergadering in 2024.

De HPPG wil graag iedereen bedanken die op de jaarvergadering was en waardeert de open gesprekken.

Tekst gaat door onder de afbelding

Twee adviesaanvragen

voor 6 december

Begroting 

Twee leden van de HPPG hebben de cursus “corporatie financiën” gevolgd en hebben zich gebogen over de begroting van Patrimonium, in totaal 43 pagina’s. In de begroting wordt alles doorgerekend: inkomsten en uitgaven, leningen, personeelskosten, onderhoud, bedrijfsvoering, nieuw te bouwen huizen, leefbaarheid en verduurzaming van woningen. Daarnaast is er nog veel meer. 

Is er balans tussen wat er uitgegeven wordt en wat de inkomens zijn? Een derde partij controleert of alles via de regels gaat. Het doel is dat Patrimonium voor de huidige en toekomstige huurders een goede rentmeester is.

Huurbeleid 

Ook hebben we met Patrimonium gesproken over het huurbeleid. Hiervoor ontvingen we een document van vier pagina’s. Een kort stuk met belangrijke informatie. Wat worden de streefhuren van de woningen in 2024? De streefhuur is de actuele prijs die de nieuwe bewoner gaat betalen en die is afgeleid van het woningwaarderingspuntensysteem. Welke huurverhoging komt eraan? Welke inkomensgroepen worden gehanteerd voor het toewijzen van welke woning?

De uitgangspunten voor het huurbeleid worden door de koepelorganisatie AEDES voorbereid voor alle corporaties. Denk bijvoorbeeld aan inkomensafhankelijke huur en gedifferentieerde huurverhoging. Gedifferentieerde huurverhoging is dat langhuurders – ik ben al 22 jaar huurder van dezelfde woning – meer huurverhoging krijgen dan iemand die net huurder is geworden. Langhuurders zitten ver af van de streefhuur.

Over het huurbeleid gaan we eerst in overleg met Patrimonium en dan volgt een advies. Wist u dat een deel van de woningen onder hun eigenlijke waarde wordt verhuurd?

Vocht in de woning

Heeft u in uw woning last van schimmel, lekkage of optrekkend vocht? Doet u de ventilatieroosters dicht? En blijven ramen en deuren 24/7 dicht? Dan wordt er geen schone droge lucht aangetrokken. Wist u dat een gezin per etmaal 10 liter vocht produceert met leven, koken en douchen? Voeg daar nog 2 liter vocht bij voor drogend wasgoed en de basis is gelegd voor een ongezond binnenklimaat.

Elke dag een half uur luchten, ook in de winter, helpt om de vochtige lucht af te voeren. Luchten is alle ramen en deuren open. Vochtige lucht verwarmen kost meer energie dan droge lucht. De ventilatieroosters open en de ventilatiebox aan zorgt ervoor dat het huis automatisch geventileerd wordt. Schone droge lucht wordt aangetrokken en vochtige lucht wordt afgevoerd.

Met astma of COPD kunt u zichzelf helpen door uw huis te verwennen met ventileren. Huisstofmijt en schimmel krijgen dan minder kans. Laat uw behang los aan de bovenkant, dan is de luchtvochtigheid in huis zeker te hoog. Goed ventileergedrag helpt mee om problemen in de luchtwegen te voorkomen.

Gemeente Groningen of Patrimonium

Tip van de HPPG: is een klacht of melding voor de woningbouw of voor de Gemeente? Patrimonium verhuurt huizen; alle reparaties in en om het huis en/of het gebouw meldt u bij hen.

Doet een lantaarnpaal het niet? Ziet u een fietswrak? Ligt er een stoeptegel los? Heeft u een opmerking over het openbaar groen? Is er een gevaarlijke verkeerssituatie? Stapelt het vuil zich op naast de container of voor een woning? Dan zijn deze meldingen voor de gemeente Groningen: https://meldingen.groningen.nl/incident/beschrijf .

We gaan de wintermaanden in; de HPPG wenst u een warm thuis en fijne dagen toe.

Auteur Christina Bolt

Nieuws

Nieuwsflits 44 

Circulair  Deze Nieuwsflits begint met circulair. Circulair, wat is dat? Het woord ‘circulair’ zegt eigenlijk al waar het om draait: een cirkel die nooit stopt.

Lees verder »
Nieuws

Nieuwsflits 43

Circulaire Economie  Op 21 mei jl. troffen huurdersorganisaties, corporaties en de gemeente elkaar in de Biotoop in Haren. De gastheer voor de avond was wethouder

Lees verder »