Nieuwsflits 35

Huurders Platform Patrimonium Groningen

Vanaf 13 september heeft de HPPG een nieuwe voorzitter: Christina, u kent haar van de Nieuwsflits. Over de Nieuwsflits gesproken: over welk thema-onderwerp van de prestatieafspraken wilt u meer weten? 

Duurzaamheid, Betaalbaarheid, Wonen en Zorg, Leefbaarheid of Beschikbaarheid. Laat het ons weten in de mail:  

De acht leden van de HPPG zijn huurders die op vrijwilligersbasis zich inzetten om op te komen voor uw belangen bij Patrimonium. De HPPG is een onafhankelijke stichting die gevraagd en ongevraagd advies geeft over het beleid van Patrimonium aan Patrimonium in het belang van de huurders.

Verduurzaming

Bij de recente ontmoeting met huurders bij Mennoos Kookerij gaven huurders aan dat het benauwd is in huis na de verduurzaming. De uitsteekramen zijn vervangen door roosters. Er is een individueel ventilatiesysteem geplaatst. Wat is ventilatie? 

Ventilatie is een proces waarbij er frisse lucht in uw woning komt en vervuilde, vochtige lucht naar buiten wordt afgevoerd. Ventilatie moet absoluut niet verward worden met het dagelijks de ramen openzetten, dat noemen we ‘luchten’. Anders dan bij luchten wordt bij ventilatie de lucht continu en automatisch ververst. U kunt zich vast wel voorstellen dat ‘frisse lucht’ niet voor een lange tijd fris blijft wanneer er niets wordt afgevoerd. Een continue invoer en uitvoer van lucht door middel van ventilatie is de enige manier om uw huis constant te voorzien van schone lucht. Externe factoren zoals geluidsoverlast van evenementen en rokende buren op de galerij kunnen een reden zijn om de roosters tijdelijk af te sluiten. Onze tip, laat ze niet te lang dicht.

Informatie die de HPPG van huurders krijgt, worden gebundeld en gebruikt om advies te geven aan Patrimonium op het beleid. 

Prestatieafspraken

Stads breed komen de gemeente Groningen, woningcorporaties en huurdersorganisatie regelmatig bij elkaar om met elkaar te spreken over de prestatieafspraken. Recent was er een bijeenkomst over de corporatie financiën. 

Kort samengevat: de huizen van de corporaties zijn onderpand voor de leningen die worden afgesloten om nieuwe huizen te kunnen bouwen en verduurzamingsopgaven uit te voeren. Verduurzaming en nieuwe huizen bouwen is kostbaar in een tijd dat materialen, vakmensen en aansluitkosten flink duurder zijn en de rente stijgt. 

Bij verduurzaming staat er geen huurverhoging tegenover. In corporatietaal betekent dit flink investeren en er geen inkomsten voor ontvangen om vervolgens weer nieuwe opgaves uit te kunnen voeren. De inkomsten komen van de huur die huurders betalen. De taak van de corporaties is te zorgen voor een betaalbaar thuis voor huurders voor nu en over 20 jaar. Voor nu staan ze er nog goed voor. De corporaties houden zorgvuldig de kosten en baten in balans om toekomstbestendig te zijn.

Van links naar rechts: Christina, Jannet, Joke, Bas, Hennie, Gerard, Drewes

Adviesaanvraag

Het Ondernemingsplan 2024-2027 van Patrimonium heeft van ons een positief advies gekregen. De HPPG, raad van commissarissen, bestuurder, managementteam en personeel zijn vanaf het eerste moment betrokken geweest. Zodra alle betrokken partijen goedkeuring hebben gegeven, wordt het Ondernemingsplan gepubliceerd.

Informatie

We gaan wandelen door de Rivierenbuurt met het managementteam, ondernemingsraadsleden, de bestuurder en raad van commissarissen van Patrimonium. Er is een wijkvisie gemaakt en vanuit daar kijken we naar de toekomstige plannen. Waar staan we nu en waar gaan we heen. Het is informatief en ook een mooi moment om onderling van gedachten te wisselen.

Auteur: Christina Bolt

Nieuws

Nieuwsflits 42

Evaluatie prestatieafspraken We staan voor een nieuw Bod, één waarin we de leefbaarheid en huizen bouwen vooropzetten. Het goede nieuws is dat er locaties zijn

Lees verder »
Nieuws

Nieuwsflits 41

Cursus Participatie De HPPG heeft Kjenning uitgenodigd om zich te laten inspireren en bij te praten over welke manieren er zijn om de achterban te

Lees verder »