Nieuwsflits 32

Vacature

Wilt u ons team komen versterken? We zoeken een bevlogen persoon die meedenkt op beleidsniveau. Dat is namelijk wat de HPPG doet: gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan Patrimonium over het beleid. Dit doen we in het belang van alle huurders. De vacature is ontstaan omdat één van de huidige leden de politiek in gaat. De HPPG wenst hem succes met zijn nieuwe carrière.

Hier vindt u meer informatie over de vacature.

Uitnodiging

Wij komen naar u met de koffiekar op het Floresplein. Komt u naar ons? 

Als huurder van Patrimonium bent u van harte welkom om langs te komen en een kopje koffie en/of thee met ons te drinken. Wij staan open voor al uw vragen, opmerkingen en ideeën, gaan graag met u in gesprek!

Datum: 26 augustus 2023, tijd: van 13.00 tot 16.00 uur.

Woonruimteverdeling

Wist u dat er in 2022 2800 woningen werden aangeboden op Woningnet. Van die 2800 waren er 330 woningruilen te tellen. Het aantal lotingen zat op 15% van het geheel. Lotingen worden bijvoorbeeld gedaan voor huizen die 10 keer zijn afgewezen. Ook zijn er stadsbreed afspraken gemaakt om 500 zogenaamde statushouders te huisvesten. Inmiddels zijn er al 183 woningen toegewezen. Het aantal personen met een urgentie is toegenomen. Dit komt vooral door het aantal wijkvernieuwingsurgenties: huurders die door sloop van hun eigen woning een nieuwe woning nodig hebben en daarom een urgentie krijgen. 

Adviezen 

De HPPG gaf deze maand aan Patrimonium een advies over het Bod. Patrimonium legt het advies weer voor aan de Raad van Commissarissen. De RvC hecht veel waarde aan het advies van de HPPG. Na vaststelling binnen Patrimonium gaat het Bod door naar het overleg van de Gemeente en andere woningcorporaties. Alle biedingen worden gebundeld en het gezamenlijk stuk vormt de basis voor de Prestatieafspraken. In de Prestatieafspraken leggen alle corporaties samen met de gemeente hun activiteiten voor volgend jaar vast. De HPPG brengt, voordat de Prestatieafspraken definitief zijn, ook hier advies over uit.

Klankbordsessie met Patrimonium

Patrimonium is bezig met een nieuw Ondernemingsplan. Hier staat onder andere in welke opgaves er zijn. Denk hierbij aan het bouwen en verduurzamen van de woningvoorraad. Welke kansen zijn er en welke verbeterpunten zijn er voor Patrimonium? Van HPPG tot werknemers, onderaannemers, de ondernemersraad en de Raad van Commissarissen: iedereen heeft mee mogen denken. Eind dit jaar is alle input verwerkt en ligt er een nieuw Ondernemingsplan. De komende drie jaren is dit de leidraad voor welke acties er worden uitgezet. In de stad is er ook afstemming met andere woningcorporaties, hierdoor kan de uitvoering stadsbreed beter worden afgestemd. Het wordt een overzichtelijk plan en laat ons en anderen zien wat en waar Patrimonium op inzet. Samenwerken staat voor een breed gedragen plan dat breed gedragen wordt. De basis van vroeger en nu: een goed huis waar de mensen zich thuis voelen.

Flyer

De HPPG heeft een flyer gemaakt. De basis hiervoor is gemaakt door ons nieuwste lid. Zij heeft alle informatie kort en bondig gebundeld. De flyer is opgemaakt in de huisstijl van de HPPG. We nemen onze flyer mee op de bijeenkomsten in de Korrewegwijk/Indische Buurt (zie uitnodiging bovenaan), in Corpus den Hoorn en op de jaarvergadering in Beijum.

Auteur: Christina Bolt

Nieuws

Nieuwsflits 41

Cursus Participatie De HPPG heeft Kjenning uitgenodigd om zich te laten inspireren en bij te praten over welke manieren er zijn om de achterban te

Lees verder »

Vacature

Download vacature (PDF) De HPPG heeft een VACATURE (voor plm. 8 uur per week) Het Huurders Platform Patrimonium Groningen (HPPG) is er voor jou als huurder

Lees verder »