Nieuwsflits 31

Adviesaanvraag voor zonnepanelen 

Zijn we voor zonnepanelen? Ja, zeker als het aan de HPPG ligt, komen deze op alle geschikte daken om de energiekosten naar beneden te krijgen. Patrimonium heeft ons gevraagd te adviseren over de individuele aanvragen van bewoners voor zonnepanelen op eengezinswoningen. Hier hebben we natuurlijk ja op gezegd.  

Energiearmoede

Op 9 mei was er een gezamenlijk overleg voor huurdersorganisaties, corporaties en de gemeente. Het doel was het inventariseren welke acties er al zijn om energiearmoede een halt toe te roepen. Welke mogelijkheden zijn er binnen het bereik van de woningcorporaties stadsbreed? De HPPG denkt mee met dit initiatief. Heeft u tips dan horen we die graag via . In januari, februari en maart was de actie van het uitdelen van radiatorfolie, ledlampen, deurborstels en brievenbusborstels. De woningen met de energie labels E, F, G die in het bezit blijven van Patrimonium, worden naar voren geschoven voor verduurzaming.

Blokverwarming en tegemoetkoming energiekosten

De tegemoetkoming is door Patrimonium aangevraagd, het is nu wachten op de beslissing van de overheid. Als de beslissing positief is, wordt het bedrag in mindering gebracht op de servicekosten. Patrimonium geeft bericht als alles geregeld is. 

Energiecontract

Uit het Dagblad van het Noorden: Energiecontracten die nu worden verbroken kosten 100 euro gas/elektra. Na 1 juli betaalt u de restkosten van de resterende periode van uw contract. Het zou zonde van uw geld zijn als u uw contract verbreekt na 1 juli, of juist een kans om nu een goede deal te maken.

Uitvoering Wonen en Zorg

Per wijk zijn er meerdere woningcorporaties actief en ook verschillende ondersteunende organisaties. De inventarisatie met partijen is rond, er kunnen nu samenwerkingsovereenkomsten gesloten worden voor meerdere doelgroepen. Ouderen, jeugd, verslavingszorg en psychiatrie. Het is voor het eerst dat op zo’n grote schaal en per wijk de handen ineen worden geslagen. Doel: mensen met een zorgvraag passende ondersteuning bieden bij het wonen, werken en recreëren. 

Doorstroming

Mijn gezin heeft een grote woning nodig maar wat nou als de kinderen de deur uit zijn? Dromen mag en ik zou dan graag een tuin willen en één of twee slaapkamers. En misschien wel terug naar een dorp. Stel dat niet alles meer lukt, dan zou ik graag in een serviceflat willen wonen met een park en zorg in de buurt. 

Denkt u wel eens na over verhuizen? Ja, het is een gedoe, opruimen, wat gaat mee en wat krijgt een tweede kans via de kringloop. Hulp vragen, het geeft ook rust, nieuwe plek, nieuwe mensen leren kennen, andere activiteiten. Het mooie is de woning die we achterlaten, wordt weer een plek waar een gezin opgroeit. Doorstroming, Patrimonium heeft een seniorenmakelaar die met u meekijkt naar mogelijkheden.

Kaderbrief/begroting

Overleg met Patrimonium: alle voornemens zijn opgeschreven en daar hoort de financiële kant bij. Waar gaat zoiets dan over? Wat gaan we bouwen, welk onderhoud gaan we uitvoeren, personeelskosten en zoveel meer. Hier gaat de HPPG een advies over maken, dit is de kennismaking met visie voor komende jaren. 

Woonbond

Tijdelijke reguliere contracten. Studenten zaten in nood omdat ze na het studeren, of in de verlenging zonder pardoes op straat werden gezet omdat het 5-jarig contract afliep. De Tweede Kamer zet een streep door deze mogelijkheid voor huurders. Wilt u meer lezen? Zie www.woonbond.nl.

Auteur Christina Bolt

Nieuws

Nieuwsflits 43

Circulaire Economie  Op 21 mei jl. troffen huurdersorganisaties, corporaties en de gemeente elkaar in de Biotoop in Haren. De gastheer voor de avond was wethouder

Lees verder »