Nieuwsflits 30

Verduurzamingsslag in de Herewegbuurt

Mijn huis is geïsoleerd, de warmte blijft binnen. Het ene na het andere huis komt gereed. Waar verbouwd wordt, ontstaan ook frustraties over geluid en de gesprokkelde werkzaamheden. Blijven overleggen en laten zien wat het probleem in huis is, blijft belangrijk. Obstakels niet doorgeven, betekent dat ze niet opgelost worden. Het vraagt inzet van beide partijen. Zijn er nog dingen niet klaar/afgewerkt, trekt de stoute schoenen aan en maak ze bekend. Een zeur? Nee, uw woongenot is belangrijk. Patrimonium heeft ook een wens, de woningen in goede staat zodat u fijn woont.

Woongenot

Wat betekent woongenot voor u? Voor mij is het voldoende groen in de omgeving, sterker nog het creëren van groen. Van ontmoetingen met buren door een extra bank te laten plaatsen. Of een geveltuin aanvragen en lekker met de handen in de grond. Wilt u uw omgeving verbeteren voor kinderen door een speeltuin? Kijk naar mogelijkheden, vraag met de buren een budget aan bij de Gemeente of Patrimonium en maak een plan van aanpak. Succes start met delen van een idee en actief samen de schouders eronder zetten.

Koffiekar, ontmoeting

Het plan van aanpak is klaar. De eerste locatie is in de Rivierenbuurt in de Stroming op 12 mei 15.00 tot 17.00 uur, komt u ook? We werken aan onderwerpen voor huurders stadsbreed. Uw mening over de wijk of verbeterpunten horen we graag. We geven advies over beleid aan Patrimonium en uw inbreng hebben we daarbij nodig.

Groningen Huurt

Provincie breed komt er een nieuw verhuursysteem: voor dorpen, de stad Groningen, Haren enz. Er gebeurt veel, zoveel systemen die samen gaan. Wat geldt voor een dorp is niet handig voor een stad. Wat gebeurt er met opgebouwde punten in al die maanden en jaren? Op al deze vragen komen antwoorden. Ook belangrijk: wie krijgt voorrang bij een woning en onder welke voorwaarden? Een team van coöperaties, huurdersplatforms en Gemeente Groningen zijn hiermee in overleg. Een extern bedrijf begeleidt het proces. Er is geen startdatum maar als het klaar is, dan wordt alles stap voor stap uitgelegd. 

Prestatieafspraken

We hebben sessies gehad met Patrimonium over beschikbaarheid en meer bouwen. Energiearmoede bestrijden door te isoleren zorgt ook voor het betaalbaar houden van een huurhuis. Wonen en Zorg en hoe dit te realiseren met zorgpartners. Leefbaarheid in de wijk door initiatieven van bewoners te steunen. Er zijn ook gezamenlijke thema’s met corporaties stadsbreed. Per coöperatie wordt een bod geformuleerd met wat ze volgend jaar gaan doen. Dit alles bevat de Prestatieafspraken.

Huurverhoging 2023

De afgelopen maanden hebben we regelmatig gesproken met Patrimonium over de jaarlijkse huurverhoging per 1 juli. Ons eerste advies was om de huren met maximaal 1,0% te verhogen. Wij vonden de toen door Patrimonium voorgestelde gemiddelde huurstijging van 2,52 % met een maximum van 3,1% te hoog in deze tijd van stijgende inflatie. Zeker voor de huurders met weinig of geen huurtoeslag.

Na 1 maart bleek dat door de door het Rijk verplichte huurverlaging bij Patrimonium voor ongeveer 1.900 huurders de huren flink verlaagd worden. Het gaat dan om huurders die weinig inkomen hebben, maar wel een huur boven € 575 per maand. Die groep heeft de huurverlaging ook het hardst nodig. Omdat die grote groep huurders al goed gesteund wordt, hebben wij ons advies voor de andere huurders aangepast en Patrimonium geadviseerd de huren met maximaal 2,3% te verhogen. 

Helaas heeft Patrimonium ons advies niet overgenomen. Ongeveer 3.000 huurders krijgen een huurverhoging van tussen de 2,3 en 3,1%. Huurders van woningen met een slecht energielabel, woningen die gesloopt gaan worden of woningen waarvan de huur dicht tegen de streefhuur aan zitten, krijgen een huurverhoging tussen de 0 % en 1,5 %. Daar hebben we wél een positief advies over gegeven. Net als natuurlijk over de huurverlaging. 

Auteur Christina Bolt en Drewes de Haan

Nieuws

Nieuwsflits 42

Evaluatie prestatieafspraken We staan voor een nieuw Bod, één waarin we de leefbaarheid en huizen bouwen vooropzetten. Het goede nieuws is dat er locaties zijn

Lees verder »
Nieuws

Nieuwsflits 41

Cursus Participatie De HPPG heeft Kjenning uitgenodigd om zich te laten inspireren en bij te praten over welke manieren er zijn om de achterban te

Lees verder »