Nieuwsflits 29

Bijzondere bijstand energiekosten

Vanuit de werkgroep Duurzaamheid en energiearmoede kregen we deze tip. Voor iedereen, dus ook voor studenten, is het mogelijk om bijzondere bijstand energiekosten aan te vragen. U kunt dit aanvragen als uw energiekosten verhoogd zijn en u deze kosten niet meer kunt betalen.

Als student hoeft u ook niet het vermogen door te geven. Daarnaast kunt u deze bijzondere bijstand ook aanvragen als het energiecontract niet op uw naam staat. Bijvoorbeeld omdat de kosten van gas en elektra in de kamerhuur zitten.

Huisgenoten die in een andere kamer wonen, tellen niet mee als ‘partner’. U kunt bij de vraag over een partner dus ‘nee’ invullen. Als u met iemand samenwoont, een gezamenlijke huishouding voert en de kosten deelt, vult u bij partner ‘ja’ in. 

Gegevens die je nodig hebt voor de aanvraag.

  • Eindrekening van uw energiemaatschappij. Als deze er niet is: bewijsstukken van het oude en nieuwe voorschotbedrag.
  • Specificatie van het inkomen.
  • Kopie van een bankafschrift of bankpas ter verificatie van uw rekeningnummer.

Koffiekar, ontmoetingen en jaarvergadering

We komen naar u, komt u naar ons?

We halen graag informatie bij u op en delen onze kennis met u. Uw mening telt en houdt ons scherp in de adviezen naar Patrimonium. Laten we samen kijken naar mogelijkheden!

De thema’s zijn Betaalbaarheid, Beschikbaarheid, Duurzaamheid, Wonen en Zorg en Leefbaarheid

De HPPG heet u van harte welkom. Noteer alvast data en locatie in uw agenda.

Bij de inloop en koffiekar is opgave niet nodig, wel bij de jaarvergadering:

Vrijdag 12 mei
Rivierenbuurt
15.00 – 17.00 uurInloop in de Stroming
Zaterdag 26 augustus
Indische buurt/ Korrewegwijk.
13.00 – 16.00 uurKoffiekar bij Rustoord
Woensdag 20 september
Corpus den Hoorn
14.30 – 16.30 uurInloop in Mennoo’s kokerij
Woensdag 15 november
Beijum
17.00 – 19.30 uurJaarvergadering Trefpunt Beijum

Huurverlaging voor inkomens tot 120%

Op het nieuws en op internet is dit te lezen. Bewoners die in een huurwoning van een sociale woningcoöperatie wonen, komen hiervoor in aanmerking. Het gaat om huren boven de € 575,-.

De andere eis is een inkomen tot 120% van het minimumloon. Deze maatregel komt uit de Nationale Prestatieafspraken. Uiterlijk na 1 juli is bekend bij alle huurders wie er huurverlaging krijgt. Voor veel huurders is dit een fijn bericht in deze tijd van energiearmoede. Voor Patrimonium betekent dit minder inkomsten om nieuwe woningen te bouwen (beschikbaarheid) en om alle huizen te verduurzamen (duurzaamheid).

Hittestress

Bijna lente, Patrimonium zet hoog in op het verduurzamen van woningen. Geïsoleerde huizen houden beter de warmte vast. De zomer komt er aan en het kan warm worden in huis. Nu zijn we nieuwsgierig, zal het langer koel binnen blijven in de zomer of stijgt de temperatuur juist binnen? 

Alvast wat tips: ventileren in de nacht en overdag de ramen, vitrages, gordijnen, enz. dicht. Zonwering buiten helpt beter dan zonwering binnen. Wist u dat voor buitenzonwering een ZAV aanvraag (Zelf Aangebrachte Voorzieningen) nodig is? Groen buiten het huis, zoals een flinke boom en planten, helpen ook de hitte te weren.

Het bod

We onderhandelen jaarlijks over de Prestatieafspraken. Met de feitenkaarten kijken we terug, is er veel verduurzaamd en was het bouwen van huizen lastiger? Grond is schaars en vergunningen die worden verleend, hebben te maken met inspraakprocedures die de start van het bouwrijp maken van de grond vertraagden. De beschikbaarheid van woningen kan beter. Leefbaarheid kreeg een impuls, ruimtes van Patrimonium hebben nu een vaste bewoner die het aanspreekpunt is.

Het ambitiekader is een stuk met feiten, doelen en wensen. De woningcoöperaties, de gemeente en de huurdersorganisaties hebben samen een ambitiekader gemaakt voor vijf jaar gemaakt. Binnenkort zijn we halverwege, dan wordt het geëvalueerd. 

Wat is de opgave, waar gaan we bouwen, welke middelen zetten we in en nog veel meer. Elke corporatie vat dit samen in het jaarlijkse bod. De biedingen van alle corporaties worden gebundeld tot de Prestatieafspraken voor het volgende jaar. In alle stappen participeren de huurdersorganisaties en de gemeente mee.

Patrimonium en HPPG

Drie jaar geleden is de HPPG gestart. Huur betalen is één ding. Respect voor de mensen die verantwoordelijk zijn voor ons aller woongenot. Zij bouwen voor de toekomstige huurders, bewegen mee met het verminderen van de CO2 opgave. Zij onderhouden onze huizen en houden rekening met kwetsbare doelgroepen. De HPPG werkt prettig samen met Patrimonium.

Tot ziens bij het eerst inloopmoment voor huurders uit de Rivierenbuurt. U komt toch ook op 12 mei in De Stroming (Talmahuis), Merwedestraat 54 Groningen van 15.00 tot 17.00 uur.

Auteur: Christina Bolt

Nieuws

Nieuwsflits 44 

Circulair  Deze Nieuwsflits begint met circulair. Circulair, wat is dat? Het woord ‘circulair’ zegt eigenlijk al waar het om draait: een cirkel die nooit stopt.

Lees verder »
Nieuws

Nieuwsflits 43

Circulaire Economie  Op 21 mei jl. troffen huurdersorganisaties, corporaties en de gemeente elkaar in de Biotoop in Haren. De gastheer voor de avond was wethouder

Lees verder »