Nieuwsflits 27

Energieprijs en servicekosten

De energieprijs, die berekend wordt in de servicekosten, is gestegen. Mag dat? Ja, als de energieprijs in het contract is gestegen, wordt deze doorberekend naar de huurder. Het nieuwe tarief houdt rekening met het prijsplafond.

Bij Patrimonium liep het energiecontract af, ze hebben nu een nieuw contract. Het gevolg is voelbaar voor de huurders. De prijs voor energie is nu aangepast. Zeker niet fijn in deze tijd waarin veel prijzen stijgen. Bij vragen kunt u contact opnemen met Patrimonium.

Duurzaamheid en energiearmoede

Door de stijgende energieprijzen in combinatie met lagere energielabels kunnen huurders betalingsproblemen krijgen. We horen van mensen die het gas hebben afgesloten of de kachel niet aandoen. Dit is schrijnend. Welke oplossingen zijn er zowel in gedrag als regelingen om mogelijkheden te bieden om het hoofd boven water te houden?

Op 26 januari houden woningcoöperaties en huurdersorganisatie stads breed zich met deze vraag bezig. Hebt u tips, wat werkt voor u? Laat het ons weten.

Kennisbijeenkomst Wonen en Zorg voor ouderen

Stads breed trekken we samen op om kennis te vergroten. Er wordt gezocht naar samenwerkingsverbanden  met zorgpartners. Het vroegere bejaardentehuis bestaat niet meer. Zelfstandig wonen en ondersteuning krijgen, hoe regel je dat goed? Anders denken en nieuwe concepten moeten ervoor zorgen dat mensen prettig ‘thuis’ kunnen blijven wonen.

Het is mens eigen, praten over situaties met vrienden/familie. Praten met de persoon of instantie waarover het gaat, doen we minder. Juist daar ligt de oplossing, praten met in plaats van over.

Bij het maken van beleid wordt gekeken hoe we de zaken moeten uitvoeren. Bij nieuwbouw is het streven dat in elk complex 30% sociale huurwoningen worden gerealiseerd. Er wordt verduurzaamd en groot onderhoud vindt plaats. Er komen meer senioren bij en dan zijn er gelijkvloerse woningen nodig. Zijn er voorzieningen: huisarts, fysiotherapie en winkels in de buurt? En is het ook mogelijk dat er laagdrempelige zorg is aangebracht de woning? Het vergt samenwerking en coördinatie en kunnen meegaan om de woning geschikt te maken/houden voor toenemende zorgtaken aan huis.

Voorzieningenwijzer

Maakt u al gebruik van voorzieningen. Welke? Er zijn heel veel regelingen, ook via de gemeente Groningen. Bent u hiermee bekend? Mogelijk zijn er regelingen die u nog niet kent en helpen ze u besparen. Bereken op de voorzieningenwijzer https://www.devoorzieningenwijzer.nl voor welke u in aanmerking komt.

Sociaal Plan wijkvernieuwing

Al ongeveer twintig jaar is er Groningen een Sociaal Plan Wijkvernieuwing. Dit is voor huurders van corporatiewoningen die hun woning uit moeten voor renovatie of omdat de woning vervangen wordt door nieuwbouw. Het is een gezamenlijk plan van Patrimonium, Nijestee en De Huismeesters. Lefier heeft een eigen Sociaal Plan Wijkvernieuwing, dat ook geldt voor hun huurders in de provincie Groningen en in Drenthe.

Het Sociaal Plan wordt jaarlijks geactualiseerd. De afgelopen jaren ging dat alleen over het verhogen van de vergoedingen met de inflatie. Dit jaar is het Sociaal Plan door de drie corporaties en de huurorganisaties weer geëvalueerd. Aan de inhoud hoefde niet veel veranderd te worden, behalve het aanpassen van de vergoedingen aan de hoge inflatie. 

Auteur Christina Bolt

Co-writer Drewes de Haan

Nieuws

Nieuwsflits 43

Circulaire Economie  Op 21 mei jl. troffen huurdersorganisaties, corporaties en de gemeente elkaar in de Biotoop in Haren. De gastheer voor de avond was wethouder

Lees verder »