Nieuwsflits 26

Ondertekening Prestatieafspraken

Op 6 december is de HPPG akkoord gegaan met de afspraken die we met de Gemeente, corporaties en huurdersorganisaties stadsbreed gemaakt hebben. Samen werken aan leefbaarheid, hoeveel huizen er verduurzaamd gaan worden, welke nieuwbouw er komt en waar en door welke corporatie.

Er wordt fors ingezet op wonen en zorg. De stad huisvest 25% jongeren en de behoefte aan woonruimte is groot bij jong en oud. Het realiseren van voorzieningen bij nieuwbouw en verdichting is een must. Er is aandacht voor mensen met een beperking en voor de instroom in de woningmarkt van mensen die een status hebben gekregen. Ook is er gesproken over welke invulling kan worden gegeven aan meer woonruimte voor mensen die staan ingeschreven bij woningnet.

De woonomgeving is een taak voor huurders, corporaties en de Gemeente. De woonomgeving zorgt voor een stuk leefbaarheid. Betaalbaarheid komt met verduurzaming. Hoe beter de woning geïsoleerd is, hoe minder energiekosten er zijn. Met het aanpassen van het stookgedrag kan nog meer winst behaald worden. We doen het samen en samen staan we sterk.

Wethouder Rik van Niejenhuis ondertekende samen met de directies van corporaties en de voorzitters van de Huurdersorganisaties de prestatieafspraken. In de prestatieafspraken van de Gemeente Groningen zijn ook de nationale prestatieafspraken meegenomen. Op naar het nieuwe jaar.

Gevraagd Advies 

We zijn nu aan het inlezen om advies te geven. In januari gaan er drie adviezen gegeven worden. De HPPG bestaat uit acht huurders die zich vrijwillig inzetten voor uw belangen. We werken met wat we gehoord hebben van u als huurder en maken de vertaalslag naar het beleid waar we advies op geven.

  • Sociaal plan en statuut renovatie en groot onderhoud
  • Jongerenhuisvesting
  • Huurverhoging

Patrimonium kent verschillende klankbordgroepen. Deze zijn actief bij grote projecten als verduurzaming en groot onderhoud. Graag bedankt de HPPG de leden van de klankbordgroepen voor hun inzet en dat zij zich sterk maken voor de woonomgeving waarin gewerkt wordt. De klankbordgroepen worden ook genoemd in het sociaal plan. Hun inbreng nemen we mee in ons advies. Het advies van de HPPG kan worden overgenomen of worden verworpen.

Ongevraagd Advies

Om leegstand te voorkomen hebben we advies gegeven om tijdelijke bewoning mogelijk te maken.

Standpunt: bij woningnood wordt iedere woonruimte benut. De HPPG volgt de leegstaande woningen van Patrimonium en dit is regelmatig een onderwerp van gesprek.

Kennis door samenwerking

In januari is er een themabijeenkomst over Wonen en Zorg, gezamenlijk met de partners in Groningen. Patrimonium is de initiatiefnemer. Door gezamenlijk op te trekken delen we kennis en informatie met elkaar en dit zorgt voor een stevige basis. 

Samenwerken met partners zorgt ervoor dat er gelijkheid is voor alle huurders stadsbreed. Als iedereen dezelfde voorwaarden als huurder heeft, is er duidelijkheid en eenheid in de regels en uitvoering van beleid.

Werkgroepen

Naast haar eigen vergaderingen bezoeken de leden van de HPPG ook thema- en bijeenkomsten met werkgroepen. Bijvoorbeeld over de volgende onderwerpen:

  • Duurzaamheid en energiearmoede
  • Groningen Huurt
  • Wonen en Zorg
  • Klachtencommissie  
  • Versnellen betaalbare nieuwbouw

De ondertekening van de prestatieafspraken is gelijk ook een teken om weer nieuwe plannen te maken in het nieuwe jaar op weg naar de Prestatieafspraken voor 2024. Om dit te bereiken zijn in de avonduren bijeenkomsten met andere corporaties, huurdersorganisaties stadsbreed en met de Gemeente Groningen. Ook is er een voorzittersoverleg van huurdersorganisaties en waar mogelijk werken we samen op de verschillende thema’s. Eén keer per twee weken is er HPPG-overleg. Eén keer per 6 weken themabijeenkomsten met Patrimonium. Binnen de HPPG werken we vaak met twee personen aan een thema of zitten we in een werkgroep. Minimaal acht uur per week is de richtlijn voor ons vrijwilligerswerk. Met onze energie en plezier zetten we ons in voor u, de huurder van Patrimonium.

We zeggen onderling wel eens; het begint op werk te lijken. Werk dat staat voor “Samen staan we sterk”.

Auteur: Christina Bolt

Nieuws

Nieuwsflits 44 

Circulair  Deze Nieuwsflits begint met circulair. Circulair, wat is dat? Het woord ‘circulair’ zegt eigenlijk al waar het om draait: een cirkel die nooit stopt.

Lees verder »
Nieuws

Nieuwsflits 43

Circulaire Economie  Op 21 mei jl. troffen huurdersorganisaties, corporaties en de gemeente elkaar in de Biotoop in Haren. De gastheer voor de avond was wethouder

Lees verder »