Nieuwsflits 25

Wees lief voor de natuur, jezelf en elkaar 

Ik begin met een tip: als we lief zijn voor de natuur en voor elkaar, maken we onszelf gelukkiger en de natuur mooier. Geluk komt niet van rijkdom, perfecte looks of een geweldige relatie. Het komt van binnenuit. Een gesprek met de buren, aandacht voor elkaar en een praatje op straat of in de supermarkt. De tijd die je een ander geeft is waardevol. 

Jaarvergadering 

Wat fijn dat u er was. We hebben uit kunnen leggen wat de we doen en dat dit op beleidsmatig gebied is. Enkele voorbeelden zijn het tuinbeleid, het sociaal plan, zelf aangebrachte voorzieningen (ZAV), het huurbeleid, de jaarlijkse huurverhoging en de woonruimteverdeling in de gemeente Groningen. Per jaar geven we gemiddeld tien keer gevraagd en soms ook ongevraagd advies.  

Tijdens de jaarvergadering zijn in diverse werkgroepen meningen uitgewisseld. De informatie die we hebben gekregen nemen we, indien mogelijk, mee in de adviezen op het beleid van Patrimonium. 

We komen volgend jaar weer naar u toe, informeren u en luisteren naar wat er speelt. Uw mening is belangrijk en geeft richting aan de adviezen die we geven. Samen zijn we sterk. 

Advies Prestatieafspraken 

In de Prestatieafspraken worden afspraak gemaakt over onder andere de bouwopgave in de gemeente Groningen. De HPPG wil graag zien dat deze opgave daadwerkelijk wordt gebouwd. Regelmatig is dit onderwerp in het nieuws. Ook is er een uitspraak van de rechter: alle bouwprojecten die zijn aangemeld en waar vergunning voor is verleend, mogen worden gebouwd. Nieuwe projecten krijgen een langer aanvraag traject, zij zullen vertragen. CO2-uitstoot is hierbij leidend. Er mag geen tot weinig uitstoot zijn voor de natuur, om te voorkomen dat de wereld meer opwarmt dan 2 procent.  

Een geluk: de verduurzamingslag gaat volop door. Dit helpt om de CO2-uitstoot te verminderen. In één keer moet Patrimonium schakelen om plannen, budgetten en werkers anders in te zetten om verder te kunnen. Patrimonium word  ingehaald door landelijke/Europese regels. 

Anders denken 

Onder de twintigers is er woningnood: ze zijn afgestudeerd, hebben een baan en wonen in een studentenhuis. Het overkomt je. Er worden nieuwe manieren gevonden om een thuis te creëren. Soms wordt een woning gekocht of gehuurd en gedeeld met vrienden. Het liefst met meerdere slaapkamers. Iedereen heeft dan zijn eigen ruimte, de woonkamer is de ontmoetingsruimte en de keuken, badkamer en toilet wordt gedeeld. Het delen van spullen, auto’s en materialen scheelt ook weer voor het milieu. Bezit is ouderwets, delen is het nieuwe nu. 

Advies op kruisjeslijst 

Wat is een kruisjeslijst? Dit is een overzicht van Patrimonium met hierop een schema over wie verantwoordelijk is voor de onderdelen van de woning in een gehuurd huis van Patrimonium. De HPPG heeft hierop advies uitgebracht. We hebben gekeken naar leesbaarheid, klopt de informatie en is het logisch met wet en regelgeving. De aangepaste kruisjeslijst is straks terug te vinden op de website van Patrimonium. 

Klankbordgroep 

Een klankbordgroep wordt door Patrimonium samengesteld uit huurders van een bepaald complex. De bewoners verzamelen informatie bij medehuurders over diverse onderwerpen zoals bij verduurzaming en onderhoudswerkzaamheden in de buurt/wijk. Deze delen ze met Patrimonium. Er is een directe lijn met de uitvoerder en het aanspreekpunt van Patrimonium. Klinkt simpel toch? 

Maar ja, waar heb je het dan over? Welke onderwerpen worden er besproken en welke inspraak is er? Welk beleid geeft overzicht en geeft duidelijke handvaten? Worden adviezen ter harte genomen of naast zich neergelegd. Hoe staat het met het ongestoord woongenot tijdens de aanpak van de woningen? Hoe vaak is er overleg? 

De vraag: krijgen we een huurverhoging als het project afgerond wordt in 2022? Ja, de afgesproken huurverhoging bij onderhoud en verduurzaming gaat door. Word het project afgerond in 2023, dan wordt er geen huurverhoging gevraagd. Dit is geregeld bij de Nationale Prestatieafspraken Volkshuisvesting. 

Sociaal Plan 

In het Sociaal Plan Wijkvernieuwing staat duidelijke taal over wat er gebeurt als de woning gesloopt wordt, het advies van de HPPG was hierop positief. Het beleid over groot onderhoud en verduurzaming is in de maak.  Voordat het klaar is en wij advies hebben gegeven, zitten we in 2023. Als dit er ligt is er een leidraad in beleid. Een handvat voor gesprekken met welke rechten en plichten er zijn. Een ruggensteun voor de klankbordgroepen die er nu en in de toekomst zijn. 

De HPPG wenst u lichtpuntjes en een fijne wintertijd toe 

Een voorbeeld van lichtpuntjes zijn de buurthuiskamers van het Leger des Heils, het project heet warme kamers. Het is voor iedereen die thuis in de kou zit door de hoge energietarieven. Kijk op de website www.legerdesheils.nl/warmekamers 

Auteur: Christina Bolt

Nieuws

Nieuwsflits 43

Circulaire Economie  Op 21 mei jl. troffen huurdersorganisaties, corporaties en de gemeente elkaar in de Biotoop in Haren. De gastheer voor de avond was wethouder

Lees verder »