Nieuwsflits 24

Verduurzamen 

Patrimonium is bezig met het verduurzamen van diverse projecten. Momenteel wordt de flat aan de Diamantlaan in de wijk Vinkhuizen verduurzaamd. Het gaat om 48 appartementen. Het project startte in december 2021 en meer dan 70% van de bewoners is akkoord gegaan met de verduurzaming. Het gebouw heeft een warme jas gekregen in de vorm van extra isolatie en nadert nu de eindstreep. De wijkbewoners en omgeving zien al hoe het wordt aan de buitenkant. Het resultaat mag er zijn.

Verduurzaming van de flat aan de Diamantlaan in Vinkhuizen

Patrimonium pakt in Vinkhuizen nog meer straten/flats aan. 

In de Herewegbuurt worden 166 woningen verduurzaamd. In de periode van 2023-2027 worden nog 2080 woningen naar een hoger energielabel gebracht.  

Geen huurverhoging bij verduurzaming per 1 januari per 2023. Verduurzaamtrajecten die afgerond worden in 2022 betalen wel de huurverhoging waarvoor getekend is. Voor een warmtepomp en zonnepanelen mag ook in 2023 een huurverhoging gevraagd worden. 

Beschikbaarheid 

Er is onderzoek gedaan naar de beschikbaarheid van woningen. Wat blijkt: er is huishoudensverdunning. Een deel hiervan komt door de kostendelersnorm: ouders zetten hun (jong)volwassen kinderen noodgedwongen het huis uit. Mensen met een nieuwe relatie gaan niet samenwonen en houden hun huizen vast. Gevolg: deze komen niet vrij voor nieuwe huurders. Ouderen blijven wonen in een gezinswoning omdat de huur van een nieuwe woning hoger ligt dan hun huidige huur. Is dit alles? Welnee, door relatiebreuken zijn er twee woonruimtes nodig in plaats van één.  

Studenten hebben aan het begin van het studiejaar wel een plek bij de opleiding maar geen woonruimte. Voor mensen met een verblijfsvergunning is er vaak na jarenlange onzekerheid, geen woning beschikbaar. Schaarste op de woningmarkt raakt iedereen in alle lagen van de samenleving. 

De oplossing is divers, meer woningen bouwen is een strategie. Anders wonen, verdichten van de bouwopgaven. Kleinere huizen terugbouwen bij sloop, zo kan je meer mensen huisvesten. Voor middenhuur bouwen zodat sociale woningen vrijkomen. Tiny houses, meer delen met elkaar. Andere woonvormen. De kostendelersnorm eraf. Welke oplossingen zien we over het hoofd? 

De HPPG zet in op een korte mutatieperiode van woningen. De mutatieperiode is het opzeggen door de oude huurder tot het aanvaarden van de nieuwe huurder. We zetten in op geen onnodige leegstand in tijden van woningnood. In geval van sloop stimuleren we verhuur in het kader van de leegstandwet tot de werkelijke sloop start.   

Wonen en zorg 

De seniorenmakelaar. Is Patrimonium al bij u op visite geweest? De doelgroep voor een bezoekje zijn senioren van 80+. Wat is het doel: kijken of de woning nog passend is en welke mogelijkheden er zijn als er meer zorg nodig is. Bij een verhuizing kunt u hulp krijgen. Het kan ook ontzorgen zijn. 

Patrimonium realiseert bijna 400 nultredenwoningen tussen 2023-2027. Deze zijn goed toegankelijk. Dit is handig als de mobiliteit afneemt en u dichterbij de zorg/voorzieningen wil zijn. 

Leefbaarheid 

Eenzaamheid is er in alle lagen. Groen in de straat, een bank voor ontmoetingen. Wat heeft u nodig in uw wijk? Heeft u ideeën, een voorstel waardoor uw buurt fijner is voor alle bewoners? Kent u uw buren of wilt u ze leren kennen? Ontmoeten start met een initiatief, de wil om het gezelliger te maken en zo de straat leefbaarder te maken. 

Heeft u een voorstel dat bijdraagt aan meer woonplezier in de wijk/straat of flat. Laat het weten! Mail of bel. Dit kan via en 050-5299999. 

Patrimonium heeft de schoonmaakservice, ze houden het portiek schoon en de omgeving, want een schone woonomgeving valt onder leefbaarheid. 

Betaalbaarheid 

De energietoeslag van ongeveer € 1.300 wordt opnieuw in 2023 uitgekeerd. Gemeenten kunnen al in 2022 € 500 van de energietoeslag voor 2023 uitkeren. Meer informatie hierover volgt (bron Rijksoverheid). 

Komt u niet in aanmerking en wordt het onbetaalbaar om te leven? Vraag dan de bijzondere bijstand aan bij de gemeente. Deze mogelijkheid wordt niet vermeld en is er wel. Met de verduurzamingsslag worden de energiekosten lager. Een beter energielabel krijg je door het huis een warme jas te geven en de ventilatie te optimaliseren.  

Zonder toeslagen is het wonen voor mensen met een minimuminkomen en net erboven (bijna) onbetaalbaar. Heeft u al huurtoeslag, zorgtoeslag, kindgebonden budget of kinderopvangtoeslag? Ook kunt u kwijtschelding aanvragen voor de belastingen bij het Noordelijk Belastingkantoor. 

Op https://gemeente.groningen.nl/regelingen-vergoedingen-en-extras zijn meerdere ondersteunende maatregelen te vinden. Gebruik maken van de voorzieningenwijzer kan inzicht geven in uitgaven en mogelijke besparingen. Met te weinig genoegen nemen, het kan beter, zeggen we dan in Groningen. Het kan echt beter. Het kost inzet, papieren opzoeken en invullen en dat kost energie. Uiteindelijk geeft het meer ruimte. 

Uitnodiging jaarvergadering woensdag 16 november a.s.  

van 17.00-20.00 uur  

met stamppotbuffet 

Locatie: Buurthuiskamer Platinaflat, Platinalaan 279, 9743 GN Groningen 

Aanmelden via  met naam en adres of per telefoon: 06-2056 1965. 

Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, deelname op volgorde van aanmelding. 

Auteur: Christina Bolt

Nieuws

Nieuwsflits 43

Circulaire Economie  Op 21 mei jl. troffen huurdersorganisaties, corporaties en de gemeente elkaar in de Biotoop in Haren. De gastheer voor de avond was wethouder

Lees verder »