Nieuwsflits 22 

Na het zomerreces is de HPPG weer sterk van start gegaan. Jannet Duit is als nieuw bestuurslid verwelkomd. Zij zal zich binnenkort voorstellen op de website.

We zijn blij met de onderwerpen die we per mail toegestuurd krijgen. We bundelen de ervaringen en vertalen dit naar beleidsmatige zaken waar we invloed op kunnen hebben. Bij vragen over onderhoud, verduurzaming en meer verwijzen we naar Patrimonium. Ook met de koffiekar gaat dat zo, we waarderen het contact en de ervaringen die met ons gedeeld worden. De HPPG kijkt en denkt stads breed met Patrimonium mee over beleidsonderwerpen die gelden voor alle huurders van Patrimonium.

Jaarvergadering 

Op 16 november a.s. organiseren we een jaarvergadering met een stamppot buffet. We zijn benieuwd naar wat er leeft in uw wijk/stad. Wat is voor u belangrijk? Waar kan de HPPG zich sterk voor maken? We hebben acht leden die zich hebben gespecialiseerd in één of twee van deze onderwerpen. We schuiven bij uw tafel aan om met u in gesprek te gaan. En tussendoor eten we samen.

Vanuit de prestatieafspraken zijn er vijf onderwerpen:

Betaalbaarheid 

Bij verduurzaming is 70 procent toestemming van alle huurders nodig om dit uit te voeren. Betere Isolatie geeft minder stookkosten. Er komt een huurverhoging omdat het huis meer comfort krijgt. Er ligt een voorstel dat er vanaf 1 januari geen verhoging meer gevraagd wordt voor verduurzamingsmaatregelen. De HPPG hoopt dat dit voorstel wordt aangenomen. 

Duurzaamheid 

We hebben input gegeven aan de werkgroep Duurzaamheid voor de Prestatieafspraken van de Gemeente Groningen. Een tipje: als er zonnepanelen komen, mag de buurt/mogen de bewoners erop vooruitgaan. We hebben meer voorstellen gedaan. Volgend jaar bij het Bod voor de Prestatieafspraken zien we wat daadwerkelijk is overgenomen. 

Leefbaarheid 

Wist u dat u zelf een groot verschil kunt maken. Meer groen in de wijk door bloembakken, geveltuintjes en misschien wel (fruit) bomen te (laten) plaatsen of een moestuin. Groen verbindt, het zorgt voor een open contact met de buren. Voor 2022 is de subsidie op van Gemeente Groningen. Ik nodig u daarom uit om volgend jaar een beroep te doen op de geveltuintjesregeling. Patrimonium heeft ook budget vrijgemaakt voor initiatieven. Gaat het al kriebelen? Leefbaarheid begint bij u zelf. 

Beschikbaarheid 

Dat er tekorten zijn, weet iedereen. Er is een wachttijd van vijf jaar in Groningen. Bouwen, Bouwen, Bouwen zegt Minister Hugo de Jonge. De coöperaties willen dit ook, er zijn bouwplannen en er is geld. Het loopt vast bij de vergunningenverstrekking en beschikbaarheid van bouwgrond. De versnellingstafel van de Gemeente Groningen zet in op sneller schakelen en bouwen op kortere termijn mogelijk te maken. Meer huizen is goed voor de beschikbaarheid en doorstroming. 

Wonen en Zorg 

Welke ondersteuning is er nodig om goed te kunnen wonen met een lichamelijke/psychische of leeftijdsgebonden beperking. Welke instantie geeft welke ondersteuning? Voorbeeld: mijn ouders zijn verhuisd naar een levensloopbestendige woning. Een verhoogd toilet met beugels en een douchestoel is nodig. Bij de WMO wordt dit aangevraagd, de woningstichting geeft na aanvraag toestemming voor de wijziging in het huis. Duidelijke afspraken geven rust en ontzorgen de bewoner/huurder. 

Wel eens nagedacht over verhuizen? Soms kan het niet anders vanwege uw gezondheid, het huis wordt afgebroken en het huis is te groot om te onderhouden. Verhuizen geeft stress, net als het uitzoeken van welke meubels u mee wilt hebben. En welke dierbare spullen een tweede kans krijgen bij iemand anders. Er is veel te regelen. Een nieuwe omgeving, alles gelijkvloers is een kans. Een kans? Ja, winkels in de buurt, een buurt/zorgcentrum die activiteiten organiseert en nieuwe herinneringen. 

Patrimonium wil senioren 80+ ondersteunen bij het verhuizen. Het mes snijdt aan twee kanten. Uw huis komt vrij en u komt in een omgeving die het langer thuis wonen bevorderd. Moet het, welnee een nieuwe wooncarrière misschien wel. Samen met uw partner verhuizen is het makkelijker en alleen lukt het ook met de juiste ondersteuning.

Welk onderwerp wilt u bespreken op de jaarvergadering?

Koffiekar 

We hebben aanvragen gehad voor de koffiekar. Het nieuwe seizoen 2023 loopt van april/juli. Met de aanvragers wordt contact opgenomen. Wilt u ons eerder zien? De HPPG heeft op 16 november een Jaarvergadering. Meer informatie over de jaarvergadering en om u hiervoor te kunnen aanmelden volgt via deze website.  

Auteur: Christina Bolt

Nieuws

Nieuwsflits 41

Cursus Participatie De HPPG heeft Kjenning uitgenodigd om zich te laten inspireren en bij te praten over welke manieren er zijn om de achterban te

Lees verder »

Vacature

Download vacature (PDF) De HPPG heeft een VACATURE (voor plm. 8 uur per week) Het Huurders Platform Patrimonium Groningen (HPPG) is er voor jou als huurder

Lees verder »