Nieuwsflits 21

De HPPG is met zomerreces t/m 27 augustus 2022. De berichten die binnenkomen, worden met enige regelmaat gelezen maar er zijn even geen vergaderingen. 

Jaarvergadering

De afgelopen twee jaar was het niet mogelijk om een jaarvergadering te organiseren. Een jaarvergadering als moment om samen met andere huurders stil te staan bij de afgelopen periode en om te bespreken wat u als huurder van de HPPG mag verwachten.

Inmiddels zijn we druk aan het plannen, offertes aan het opvragen en een locatie aan het bepalen. Waar gaan we het over hebben? We vertellen over onze werkzaamheden en gaan vooral met u aan tafel om samen met elkaar in gesprek te gaan. Aan u de vraag, over welk onderwerp wil u meer weten? En, waar wilt u dat de HPPG de komende periode meer aandacht aan besteed?

Vanuit de Prestatieafspraken zijn er vijf terugkerende thema’s: beschikbaarheid, betaalbaarheid, duurzaamheid, wonen en zorg en leefbaarheid. Deze komen zeker even aan bod. Zodra er meer bekend is over de Jaarvergadering, ontvangt u hier bericht over.

Tripartiteoverleg

Begin juli was er een Tripartiteoverleg, een jaarlijks terugkerend overleg tussen de HPPG, de bestuurder van Patrimonium Bas Krajenbrink en de wethouder Wonen, Wijken en Ruimtelijke Ordening Rik van Niejenhuis. Op het moment van ons gesprek was de wethouder net twee dagen in functie. 

Tijdens het Tripartiteoverleg is gesproken over de invulling van de Prestatieafspraken, kwamen knelpunten aan bod en is informatie uitgedeeld.

Wist u dat er plannen zijn om veel sociale huurwoningen te bouwen op de Suiker (het voormalige Suikerunieterrein) en dat dit door onvoorziene omstandigheden, zoals de aanwezigheid van de geoorde fuut en verschillende soorten vleermuizen is vertraagd? We wachten af hoe dit verder gaat. 

Ateliers

Door de HPPG is een ongevraagd advies uitgebracht over mogelijkheden om ateliers te behouden voor de stad en mogelijke woningbouwlocaties te realiseren. Na het zomerreces krijgen we een reactie op dit ongevraagde advies van Patrimonium. We houden u op de hoogte.

Groningen Huurt

Sociale huurwoningen zijn schaars. In de gehele provincie Groningen zijn dertien woningcorporaties actief met woningen in Stad en Ommeland. Hoe mooi zal het zijn als alle beschikbare huurwoningen in Groningen met één druk op de knop in beeld komen? En dat geïnteresseerden in een huurwoning zich niet meer bij verschillende corporaties en op Woningnet behoeven in te schrijven? 

Het doel van één systeem is om voor de provincie Groningen een vaste inschrijfpunt voor sociale huurwoningen te maken. Hier kunnen huurders dan reageren op woningen voor de provincie Groningen. Er zijn verschillenden werkgroepen waarin alle woningcorporaties, huurdersplatforms en gemeenten meepraten over dit plan. Dit vergt goed overleg om de neuzen dezelfde kant op te krijgen en waar recht wordt gedaan op rechten die huurders al hebben opgebouwd. De werktitel van dit plan is: Groningen Huurt.

Koffiekar bij Berkenflat

In navolging van de koffiekar in de Davidstraat zijn we dit keer samen met Patrimonium in gesprek gegaan met bewoners van de Berkenflat. Er was een mooie opkomst en onder een bakkie koffie of thee van miss Bean was bijpraten gezellig. Een gezamenlijke noemer was informatie uitwisselen over de verduurzaming, de jeu-de-boulesbaan en de plantenbakken en ja, bewoners zouden hier ook graag een goed onderhouden tuin zien. Er worden dieren gezien als muizen en ratten bij de plantenbakken. Meeuwen voerende bewoners zorgen voor eten en zo ook het ongedierte. Praktische zaken komen ook aan de orde, door betonblokken kan de ambulance niet bij de flat komen. 

Wat doen we nu met de informatie die we krijgen? We bundelen het en gebruiken dit als achtergrondinformatie bij adviezen. Dringende zaken zoals bereikbaarheid van het gebouw leggen we direct als vraag aan Patrimonium voor. 

Onderhoudswerkzaamheden kunt u zelf melden bij Patrimonium en bij afvoerproblemen kunt u een melding doen bij RRS. 

Bewoners van de Berkenflat en omgeving: dank u wel voor alle mooie gesprekken.

Leefbaarheid

In de Davidstraat is naast de speeltuin een bank geplaatst en een boomtuin aangelegd door Gemeente Groningen. Nog dezelfde dag heb ik de bak rondom de boom met stekjes gevuld. Nu zie ik mensen gebruik maken van de bank en de mensen die langs de boom lopen, zie ik kijken. De buurt is een pareltje rijker en een drollenbak minder. U kunt zelf het verschil maken in uw buurt.

ZAV

Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV) kunt u aanvragen bij Patrimonium. Is de ZAV goedgekeurd, dan kan de wijziging worden aangebracht. Zou u per ongeluk een dragende muur verwijderen, dan hebt u een probleem. Alles was nagelvast zit in het huis, mag u bij verhuizing niet meenemen. Een eigen keuken of badkamer plaatsen kan met toestemming en ja, als u verhuist, dan heeft de volgende huurder een mooie keuken.

Carports of priëlen aan een verduurzaamd huis vastmaken, beschadigt de constructie. Deze mogen wel los van het huis geplaatst worden na een ZAV-aanvraag. 

Overlast

Zeker gedurende warme dagen, wanneer veel mensen hun ramen open hebben, kan er sprake zijn van overlast. Wat kunt u hieraan doen?

Overlast en zorg melden

U ervaart steeds terugkerende overlast in uw woon- en leefomgeving. En het is u niet gelukt om dit zelf op te lossen. Of u maakt zich zorgen over iemand in uw buurt. Dan kunt u een melding doen bij het Meldpunt Overlast en Zorg.

Wat kan ik zoal melden bij het Meldpunt Overlast en Zorg?

  • Burenoverlast
  • Jeugd- en jongerenoverlast
  • Drugs- en/of alcoholoverlast
  • Dieren: verwaarlozing of gevaar voor omgeving
  • Horeca: overlast door bezoekers
  • Zorg: psychische problemen, verslaving, zelfverwaarlozing, zorg om kinderen, signalen van huiselijk geweld, buitenslapers.

Wat gebeurt er als ik een melding doe?

1. Het meldpunt onderzoekt uw melding en verzamelt gegevens om een goed  beeld te krijgen van de situatie.

2. De mogelijkheden worden met u besproken. Daarbij verstrekt het meldpunt informatie en advies over wat u zelf nog zou kunnen doen.

3. In overleg met u bespreekt het meldpunt de melding met de juiste instanties. Het meldpunt werkt samen met de politie, woningcorporaties, buurtbemiddeling, WIJ, hulpverleningsinstanties en overige instanties.

4. Het meldpunt maakt afspraken met de instanties en volgt wat er met de melding gebeurt.

5. De melding wordt in overleg met u afgesloten.

Een voorbeeld van overlast

Dagelijks geluidsoverlast door uw buren. Praten heeft niet geholpen en het lawaai blijft. Het meldpunt bekijkt met u de mogelijkheden en geeft advies wat u nog zou kunnen doen. In overleg met u worden instanties betrokken die kunnen bijdragen aan het verbeteren van de situatie.

Een voorbeeld van zorg om de ander

De buurvrouw die al dagenlang niet meer naar buiten komt, ’s nachts heel hard schreeuwt en haar inboedel uit het raam gooit. Het meldpunt zorgt dat de juiste hulpverlenende instanties worden ingezet met als doel de buurvrouw te ondersteunen of te begeleiden.

Een voorbeeld van overlast door jongeren

Elke avond hangen jongeren bij een bushaltehokje. Ze hebben veel lawaai en laten afval achter. U ervaart een dreigende sfeer waardoor u ze niet aan durft te spreken. Het meldpunt overlegt met de wijkagent en de jongerenwerkers hoe de overlast gestopt kan worden.

Telefonisch melden

U kunt ook telefonisch een melding doen via: 050 587 58 85, maandag t/m vrijdag 10:00-17:00 uur. Melden heeft zin. U kan over het probleem vertellen en samen kijken naar oplossingen. Het delen van uw zorgen kan een start worden naar een fijnere omgeving voor u en uw buren.

De HPPG wens u een fijne zomer toe!

Auteur: Christina Bolt

Nieuws

Nieuwsflits 41

Cursus Participatie De HPPG heeft Kjenning uitgenodigd om zich te laten inspireren en bij te praten over welke manieren er zijn om de achterban te

Lees verder »

Vacature

Download vacature (PDF) De HPPG heeft een VACATURE (voor plm. 8 uur per week) Het Huurders Platform Patrimonium Groningen (HPPG) is er voor jou als huurder

Lees verder »