Nieuwsflits 20

Terwijl ik dit zit te schrijven, waait er een bries door mijn huis. Alle ramen en deuren staan open om het huis te luchten. Vorige week heeft het team HPPG een cursus Duurzaamheid gevolgd. Een van de onderwerpen was de ventilatie van de woning.

Ventilatie

Verduurzaamde huizen zijn goed geïsoleerd. Bij de werkzaamheden komt er ook een gezamenlijke of individuele mechanische ventilatie box die reageert op de kwaliteit van de lucht binnen. Klapraampjes worden vervangen door roosters en de kier onder de deur wordt groter gemaakt. Wat is de reden daarvan? In een huis wordt geleefd, gedoucht, gekookt en was opgehangen. Dit zorgt voor vocht in het huis, al met al 2 emmers vol water voor een gezin per dag.

Te veel vochtige lucht zorgt voor schimmel. Optrekkend vocht in de muren en lekkende radiatoren en leidingen zorgen ook voor schimmel. De vochtige lucht wordt aangezogen en gaat via de box naar buiten, tegelijk komt er droge lucht door de roosters naar binnen. Dag en nacht gaat dit door.

De centrale schacht in een flat zorgt voor afvoer van de vochtige lucht. Als een bewoner de roulatie verstoort door roosters dicht of zelfs de afvoer te blokkeren, dan hebben buren daar last van. Op welke manier? Ze gaan de kooklucht van de buren ruiken en een sterkere tocht ervaren omdat de ventilatie even sterk staat en dit verdeeld wordt over minder huizen. De roosters op een kier zetten kan zorgen voor een fluitend geluid, de afvoer trekt en er komt te weinig verse lucht binnen. De roosters dicht kan onderdruk geven, afgevoerde lucht wordt niet aangevuld door verse lucht.

Dus daarom ventileer ik mijn huis met alle ramen en deuren open. Na een half uur gaan de ramen dicht en de klapramen op een duimdikke kier. Mijn huis wordt later dit jaar verduurzaamd.

Even wat technische details. Vochtige lucht is zwaarder dan droge lucht. Droge lucht is daarom gemakkelijk te verwarmen omdat het niet verzadigd is. Vochtige lucht is zwaarder en meer verzadigd, het gevolg is dat er meer warmte nodig is om de vochtige lucht te verwarmen. Wat mij verbaasde, was de informatie dat luchten met mist buiten ook prima is. 

Consuminderen

Met de hoge prijzen voor stroom en gas zijn we spontaan minder gas en elektra gaan gebruiken. De torenhoge prijzen spoorden ons aan om ons eigen gedrag onder de loep te nemen. Het overzicht van verbruik en hoeveel een ander gemiddeld gebruikt aan gas en licht stimuleert ook. Ik heb ledlampen gekocht en van schuur tot keuken heb ik alle oude lampen vervangen. Een mantra: wat ik niet gebruik/koop, hoef ik niet te betalen. Een warme trui aan en de verwarming wat lager. We gebruiken meer dan we nodig hebben en zorgen er zo voor dat deze grondstoffen voor de toekomstige generaties niet meer beschikbaar zijn. 

Het mooie is dat we allemaal in het klein bezig zijn om gebruik te reduceren. Samen delen van de oplossingen kan stimulerend werken om andere stappen te nemen. Een ander standpunt geeft keuzemogelijkheden en nieuwe inzichten. Nieuwe inzichten kun je gebruiken om te minderen met consumeren.

Boodschappen

Mijn intoleranties voor voedsel zorgden voor andere keuzes bij het boodschappen doen. Mijn stimulans: lekker koken zodat ik me beter voel. Mijn beloning: gezonder en gevarieerder eten en me goed voelen. Etiketten lezen maakte me bewust van wat ik wel mocht eten. En ja, vaak mocht ik mijn favoriete eten niet pakken. Dit gaf ook verdriet. De buitenste ring van de supermarkt bevat meestal de gezonde producten. Hoe verder naar binnen, hoe minder je lijf die producten nodig heeft. Valt u dat ook op?

Hoeveel water is er op aarde?

De aarde bestaat voor bijna driekwart uit water. Van al dat water zit 98 procent in de zeeën. Twee procent van het water op aarde is zoet, maar de helft daarvan is bevroren op bergtoppen of op de Noord- of Zuidpool. Van al het water in de wereld kunnen wij dus maar één procent gebruiken om drinkwater van te maken. Helaas is een steeds groter deel van het water op aarde vervuild. Plasticvervuiling speelt hierbij een grote rol. Bron: https://www.krnwtr.nl/

We gebruiken water en voegen daar zeep, wasmiddel, meststoffen en afval van fabrieken aan toe. Dit water wordt afgevoerd door de riolering, weer gefilterd en afgevoerd naar rivieren waar we het weer oppompen, zuiveren en gebruiken om er drinkwater van te maken.

Hoe vaak is iets te recyclen?

Recyclen

Materialen voor de bouw krijgen een paspoort: een madaster. De bedoeling is dat alle materialen die worden gebruikt in de bouw, hergebruikt kunnen worden. Onze meubels gaan na gebruik soms naar vrienden, Mamamini of we verkopen het op Marktplaats. Dit hergebruik is goed voor de aarde, we zorgen er zo voor dat materialen een langere gebruiksduur hebben en niet op de vuilnisbelt belanden.   

We staan er niet bij stil of onze behoefte aan apparaten die elektriciteit gebruiken, daadwerkelijk nodig is. Door dagelijkse reclames worden we verleid tot het kopen van producten die niets bijdragen en zelfs vervuilend zijn voor de aarde, de winst is voor de makers. Welke apparaten ondersteunen je in het huishouden of gebruik je apparaten niet of nemen deze ruimte in? De drie P’s zorgen ervoor dat er meer balans komt: People, Profit, Planet. Is het goed voor de mensen, voor de winst en voor de planeet? 

Koelkast versus warmtewisselaar

We leren dat als je last hebt van geluid bij je warmtepomp, dit kan worden verholpen door op de 1e meter een geluidsisolerende slang te gebruiken. In de warmtepomp zit een spiraal met vloeistof die ervoor zorgt dat het water wordt verwarmd. Bij de koelkast wordt er door de spiraal juist gekoeld. De compressor drukt het gas weer samen, wat dan een vloeistof wordt en door de pomp weer in circulatie wordt gebracht. We gaan van het gas af en elektriciteit wordt ingezet om voor een warme of koudere omgeving te zorgen. Ook het water wordt verwarmd door een warmtepomp/warmtewisselaar.

Warmtestad is een netwerk van leidingen door Paddepoel, Selwerd en Vinkhuizen. Deze warmte komt nu nog van gas. In de nabije toekomst zorgt de restwarmte van het datacentrum op het Zerniketerrein en zonnepanelen voor een fossielvrije levering van warmte. Waarom van het gas af? Er is toch nog genoeg voorraad? Het probleem is dat de aarde zakt daar waar gas uit de grond wordt gehaald. Het gevolg zijn aardbevingen in Groningen. Verbranding van fossiele brandstoffen zorgt voor meer CO2 in de lucht en dan stijgt de temperatuur op aarde. Stijging van de temperatuur van 2 graden zorgt voor verandering van het klimaat, hittegolven en droogte. Als de opwarming doorgaat, heeft Nederland in 2100 een mediterraan klimaat.

Koffiekar

Op 6 juli staan we met de koffiekar bij de Berkenflat van 13.00 t/m 16.00 uur op de parkeerplaats. Omwonenden hebben een uitnodiging gekregen en zijn van harte welkom om onder het genot van een lekker bakkie koffie van Miss Bean met ons in gesprek te gaan. Er zijn drie leden van de HPPG en twee woonconsulenten van Patrimonium aanwezig. 

Overleg

Op 16 november a.s. organiseren we een jaarvergadering in Vinkhuizen onder voorbehoud dat dit mogelijk is in verband met Corona. Tijdens het eten van een maaltijd willen we graag in gesprek met u over uw ervaringen in de wijk: wat gaat goed en wat kan beter? De HPPG is er voor u, en van u als medehuurder horen we graag uw ervaringen. We bundelen de ervaringen en gebruiken deze om advies op beleid te geven aan Patrimonium.

Auteur: Christina Bolt

Nieuws

Nieuwsflits 41

Cursus Participatie De HPPG heeft Kjenning uitgenodigd om zich te laten inspireren en bij te praten over welke manieren er zijn om de achterban te

Lees verder »

Vacature

Download vacature (PDF) De HPPG heeft een VACATURE (voor plm. 8 uur per week) Het Huurders Platform Patrimonium Groningen (HPPG) is er voor jou als huurder

Lees verder »