Nieuwsflits 2

Overleg HPPG

Wist u dat de HPPG in grote lijnen meekijkt, zich inleest en (on)gevraagd advies geeft over het beleid van Patrimonium? Beleid zijn de wetten, regels en afspraken die Patrimonium heeft met huurders, gemeente Groningen, Volkshuisvesting en nog veel meer. Beleidsmatige onderwerpen komen steeds terug. Binnen de afspraken kijkt de HPPG mee: zijn de rechten en plichten duidelijk omschreven, enz.   

Voor vragen over de woning, huur en onderhoud is altijd Patrimonium het eerste aanspreekpunt. 

Patrimonium

Patrimonium wil per jaar zo’n 50 woningen bouwen. In Beijum is Knikdak het meest recente bouwproject. Dit gebouw biedt vanaf eind 2020/begin 2021 onderdak aan Stichting Kinderopvang Stad Groningen (SKSG) en Jongerenzorg Groningen. Wist u dat ze altijd op zoek zijn naar nieuwe locaties en dat bouwgrond schaars is in Groningen? Woningvoorraad schommelt door nieuwbouw, sloop en verkoop.

Ongevraagd advies

Van een huurder kregen we een brief, het ging over huurachterstand. De brief op zich was duidelijk, niet op tijd betaald. Hij kwam alleen wat “hard” binnen. Wat doet de HPPG? Vragen aan Patrimonium of de toonzetting anders kan. Daar profiteren alle huurders van. Patrimonium kijkt naar de inhoud van de brief en gaat dit mogelijk aanpassen. Samen staan we sterk.

WoningNet

Kent u de term “gecorrigeerde inschrijfdatum”? 

Dat is de datum waarop u zich als woning-zoekende bij WoningNet heeft geregistreerd. In de gecorrigeerde inschrijfdatum zijn eventuele woonduur en/of urgentie verwerkt, waardoor de gecorrigeerde inschrijfdatum terugloopt in het verleden. Reageert u op een woning, dan wordt gekeken naar de oudste (gecorrigeerde) inschrijfdatum van alle geïnteresseerden. Hoe langer ingeschreven en hoe ouder (gecorrigeerde) inschrijfdatum is, hoe meer kans op een woning. Welk inschrijfdatum hebt u? Log in op WoningNet, klik op mijn profiel en zie bij overzicht van mijn gegevens uw inschrijfdatum en indien van toepassing uw gecorrigeerde inschrijfdatum.

Training HPPG

De HPPG is op training geweest en hier werd ook de woningwet behandeld. De eerste woningwet komt uit 1901 (de huidige uit 2015). Hierin werd beschreven aan welke regels de woning moest voldoen en om misstanden te voorkomen.

Leden van de HPPG op training

Destijds bouwden rijke burgers huizen voor de arme burgers. In de wet stonden ook regels hoe de man met zijn vrouw en kinderen moest omgaan. Indruk op ons maakte de film waarin we zagen hoe grootouders, ouders en kinderen op vijf vierkante meter woonden. Geen wc en geen stromend water. 

We leerden hoe groot de samenwerking moet zijn om tot het bouwen van nieuwe woningen te komen. Er is samenwerking tussen regering, gemeente, architect, aannemer en over bouwgrond, het bouwrijk maken, infrastructuur en inspraakprocedures. Als het financieel ook rond is, kan er worden gebouwd. 

En daarnaast is er nog samenwerking betreffende duurzaamheid, groot en onderhoud en renovatie. 

Kennismaking met RvC 

Begin dit jaar stond een van de doelen van de HPPG vast: contact met de raad van commissarissen van Patrimonium. Corona belette ons een dergelijk contact. We hebben uiteindelijk de knoop doorgehakt: dan maar digitaal. Twee uur lang konden we elkaar via de webcam in de ogen kijken en naar elkaar luisteren. De voorstelronde bevatte een kennismaking met aandachtsgebieden waar een ieder in het dagelijks leven mee bezig is en welke specialismes hij/zij heeft of wil ontwikkelen. Vervolgens met elkaar vooruit denken over hoe Patrimonium er in 2025 uitziet. Dat was positief, evenals de digitale kennismaking. Fijn dat het er toch van is gekomen.

Woningaanpassing  

ZAV (zelf aangebrachte voorzieningen)beleid is aangepast. Voor verbouwing binnen en buiten de woning moet schriftelijk toestemming gevraagd worden. Hierover hebben we uitleg gevraagd en een positief advies gegeven.

Vanaf 2020 is het ZAV-beleid ingegaan. Mag men ver- en/of aanbouwen zonder toestemming? Op de site van Patrimonium is meer te lezen over ZAV-beleid. Zie https://www.patrimonium-groningen.nl/ik-ben-huurder/woningaanpassing

Nieuws

Nieuwsflits 43

Circulaire Economie  Op 21 mei jl. troffen huurdersorganisaties, corporaties en de gemeente elkaar in de Biotoop in Haren. De gastheer voor de avond was wethouder

Lees verder »