Nieuwsflits 17

Betaalbaarheid

Als onderdeel van de jaarlijks af te sluiten Prestatieafspraken zijn de leden van de HPPG naar de bijeenkomst Betaalbaarheid geweest. Betaalbaarheid is een van de thema’s binnen de Ambitiekaart en Prestatieafspraken tussen de gemeente Groningen, de corporaties en de huurdersorganisaties. 

De inzet is dat door de woningcorporaties een inflatievolgende huurverhoging wordt gevraagd. Met als doel om 80 – 90% van de nieuw te bouwen huizen onder de aftoppingsgrens van de huurtoeslag te behouden.

Voor lagere inkomensgroepen willen partijen, voor zover mogelijk, de lastenverzwaring beperken en/of kwijtschelding van gemeentelijke heffingen ondersteunen.

Uiterlijk in 2028 zijn alle corporatiewoningen met energielabels E, F en G verbeterd of gesloopt wanneer verbetering niet haalbaar is. Ook wordt er ingezet om woningen schimmelvrij te maken, de kwaliteit en brandveiligheid te verbeteren en loden leidingen te verwijderen. 

De huurprijzen zijn gebaseerd op woonkwaliteit. Hierin telt ook het energielabel van de woning mee. Woonkwaliteit wordt gemeten door een wettelijk puntensysteem.

Studie

De HPPG heeft een budget voor studiedagen en haalt overal kennis op. Laatst waren twee leden naar Utrecht gereisd voor enkele studiedagen over Corporatie-financiën en sloot op de 3e dag zich nog een HPPG’er aan voor het seminar Betaalbaarheid van het wonen. We doen dit alles om onze kennis te vergroten en de huurdersbelangen beter te kunnen behartigen in het gesprek met Patrimonium.

Huurverhoging

Patrimonium heeft de HPPG gevraagd advies uit te brengen op het voorstel van een huurverhoging van 2,3% voor het hele woningbezit. De HPPG heeft geadviseerd om 0% huurverhoging te hanteren voor scootmobielplaatsen, kelders en garageboxen en tevens 0% voor alle woningen met een label E, F en G. Met de stijging van de energieprijzen zijn huurders meer kwijt aan energiekosten vanwege deze lage energielabels.

Ons voorstel is doorgerekend en door de directie besproken en akkoord bevonden. We mogen u vertellen dat ons advies is overgenomen en dat er komend jaar 0% huurverhoging is voor woningen met een energielabel E, F en G.

Er is wel een huurverhoging van 2,3% voor de woningen met energielabel A, B, C en D.

Ter informatie: de Palladiumflat (vrije sector woningen) en Centraal Wonen Beijum voeren zelf het gesprek over de huurverhoging met Patrimonium.

Rondgang MT, RvC en HPPG

Op 10 mei gaan het Management Team (MT), de Raad van Commissarissen (RvC) en wij (de HPPG) gezamenlijk door verschillende wijken om te kijken welke opgaven er zijn in die wijken. We hebben er zin in om werk in uitvoering te zien, kennis te maken met de wijk en de omgeving rondom de woningen. We weten nog niet welke wijken op het programma staan. We houden u op de hoogte.

Koffiekar Davidstraat

De HPPG wil graag in contact komen met huurders. In overleg met Patrimonium hebben we gekozen voor een bezoek met een koffiekar aan de Davidsstraat. We hebben fijne gesprekken gehad met de bewoners van de Davidstraat. Er kwamen veel vragen binnen op het gebied van leefbaarheid. Er wordt veel overlast ervaren door hangjongeren. 

Er is ook de vraag naar meer groen in de wijk. Wat kan je zelf doen? Bij de Gemeente Groningen kun je een geveltuin of boomtuin aanvragen, die na goedkeuring gratis wordt aangelegd. Je adopteert dan de gewenste gevel- of boomtuin en beplant deze zelf. Bij verhuizing zoek je iemand die de tuin wil onderhouden.

Wat doen we met de informatie die we ophalen bij de koffiekar? Allereerst gebruiken we deze informatie voor onszelf. Aan Patrimonium geven we in grote lijnen door wat er speelt. We luisteren, vatten het samen en dragen het over. Is er telkens een terugkerend onderwerp, dan kijken we naar het beleid van Patrimonium en gaan in gesprek hierover.

Gevraagd en ongevraagd advies

In de samenwerkingsovereenkomst die de HPPG met Patrimonium heeft ondertekend, is geregeld dat de HPPG gevraagd en ongevraagd Patrimonium mag adviseren over het beleid. U als huurder bent hiervoor ons uitgangspunt. Contact met u levert ons waardevolle informatie op. We zijn zelf ook huurders die zich met grote passie voor u inzetten. 

Binnenkort komen we weer in een wijk van Patrimonium op bezoek met de koffiekar. We weten nog niet welke, wel kunnen we zeggen dat we er zin in hebben om u te ontmoeten. Wilt u dat we in uw wijk op bezoek komen? Laat het ons weten.

U komt dan toch ook?

Auteur: Christina Bolt

Nieuws

Nieuwsflits 42

Evaluatie prestatieafspraken We staan voor een nieuw Bod, één waarin we de leefbaarheid en huizen bouwen vooropzetten. Het goede nieuws is dat er locaties zijn

Lees verder »
Nieuws

Nieuwsflits 41

Cursus Participatie De HPPG heeft Kjenning uitgenodigd om zich te laten inspireren en bij te praten over welke manieren er zijn om de achterban te

Lees verder »