Nieuwsflits 15

Gedifferentieerde huurverhoging van tafel

Minister Hugo de Jonge (volkshuisvesting en ruimtelijke ordening) laat weten dat de huurverhoging voor sociale huurwoningen maximaal 2.3% mag zijn. Er werd uitgegaan van een gedifferentieerde huurverhoging van 2,3 % + eventueel 1%. Dat betekent dat sommige woningen minder dan 2,3% huurverhoging zouden krijgen en sommige iets meer. Doordat de minister maximaal 2,3% huurverhoging (geen + 1%) toestaat, stelt Patrimonium een nieuw huurbeleidsplan op.

Dit plan wordt aan de HPPG voorgelegd en de HPPG mag hierover advies uitbrengen. De extra inkomsten worden o.a. gebruikt voor nieuwbouw, onderhoud en verduurzaming van hun bezit.  

Warmte in de Berkenflat

Het project is afgerond. Warmte door Warmtestad, hoe bevalt dat? Wat zijn de veranderingen ten opzichte van de cv-ketel? De tarieven in Nederland voor gas, elektra en Warmtestad zijn gestegen, hoe is dat voor u? We zijn benieuwd naar uw ervaring? Schrijf naar .

De tarieven van Warmtestad zijn gekoppeld aan de gasprijzen. Stijgt de gasprijs, dan stijgt het tarief van Warmtestad ook. Hoe komt dat? De HPPG vroeg dit aan Patrimonium. Warmtestad wordt op dit moment 100 % gas gestookt, de prijs van gas is enorm gestegen. De prijzen van Warmtestad gaan dan mee omhoog maar nooit zo hoog als bij woningen met cv-verwarming! Volgend jaar krijgt Warmtestad gedeeltelijk warmte van het datacentrum en later ook nog energie van zonnepanelen om warmte aan u te leveren. Het is onbekend of de prijzen dan gaan dalen.

Praat met Patrimonium over warmte/kou ervaring, met uw informatie kunnen zij aan het werk.

Zorg en Welzijn

De Gemeente, sociale woningbouw, huurdersorganisatie en zorginstellingen onderzoeken welke basisbehoeften er nodig zijn om zelfstandig thuis te wonen. Het gaat om mensen met een beperking hetzij door ouderdom, mentale draagkracht, enz.. De gemeente kijkt samen met de corporaties naar hoeveel woningen geschikt zijn voor deze doelgroep. Bijvoorbeeld een gelijkvloerse woning met lift en huismeester. Kleiner wonen kan helpen om het huishouden overzichtelijker te maken.

Is er draagkracht in de wijk? De zorginstelling kijkt of ze ambulant of een combinatie van zorg-dagbesteding kunnen bieden. Maaltijden bezorgen, thuiszorg en wat er nodig is om zelfstandig te kunnen wonen. Zijn er voorzieningen zoals openbaar vervoer en supermarkten in de buurt?

De HPPG denkt en kijk mee vanuit de huurder. Welke maatregelen helpen en ondersteunen het zelfstandig wonen? Met de coronapandemie waren zorgcentra voor omwonenden gesloten. Een persoonlijke benadering: maatwerk kan helpen. Wie heeft de regie en kent het totale plaatje en denkt hierbij in het voordeel van de huurder? Wat heeft u nodig en welke zorg is daarbij handig? We nemen uw ervaring mee en we houden u op de hoogte. Mail ons via .

Opkoopbescherming

De Gemeente Groningen voert per 1 maart 2022 het beleid van opkoopbescherming uit voor woningen tot € 305.500,-. Als deze woningen worden verkocht, geldt dan een zelf-bewoningsplicht en deze kunnen daardoor niet meer opgekocht worden door beleggers. Hierdoor blijft een deel van de woningmarkt beschikbaar en krijgen starters meer kansen op de woningmarkt.

Patrimonium verkoop per jaar een aantal woningen om het woningbestand te updaten. Het is fijn om te weten dat Gemeente Groningen en Patrimonium eenzelfde lijn trekken en huizen beschikbaar maken voor betaalbaar wonen. Ook voor voormalige huurwoningen. De opbrengst van de huizen wordt gebruikt voor nieuwbouw en duurzaamheid.

Jaar en financieel verslag 

Wat gaat de tijd snel, de HPPG denkt alweer twee jaar mee met het beleid van Patrimonium. Uiteraard doen we dit vanuit het perspectief van u de huurder.

Ons motto is:  Samen sta je sterker

U weet ons steeds beter te vinden: via de mail, via de website en de Nieuwsflits. Werken aan beleid vergt kennis van wet- en regelgeving en natuurlijk over de onderwerpen. We volgen cursussen om onze kennis te vergroten en te verdiepen.

Nadat het Jaarverslag is vastgesteld en is aangeboden aan Patrimonium, wordt het op de website geplaatst.

Auteur: Christina Bolt

Nieuws

Nieuwsflits 42

Evaluatie prestatieafspraken We staan voor een nieuw Bod, één waarin we de leefbaarheid en huizen bouwen vooropzetten. Het goede nieuws is dat er locaties zijn

Lees verder »
Nieuws

Nieuwsflits 41

Cursus Participatie De HPPG heeft Kjenning uitgenodigd om zich te laten inspireren en bij te praten over welke manieren er zijn om de achterban te

Lees verder »