Nieuwsflits 14

Leegstand

De HPPG gaat in gesprek met Patrimonium over het beperken van leegstand. 

We pleiten ervoor dat er geen leegstaande woningen zijn in een tijd van krapte op de woningmarkt. Het maakt de HPPG niet uit of tijdelijk lege woningen via Carex of via andere legale wegen toch bewoond worden. Patrimonium verkoopt 15 woningen per jaar om met de opbrengst de woningvoorraad te kunnen vernieuwen. Ze bouwen hiervoor nieuwe woningen, het totale bezit stijgt daardoor langzaam.

Gedifferentieerde huurverhoging

We zijn bezig met een advies op het huurbeleid. Het aandachtspunt hierbij is de gedifferentieerde huurverhoging.

Voorbeeld: als ik 20 jaar dezelfde woning huur, dan ligt de huur van mijn woning ver van de streefhuur vandaan. Mijn bovenbuurman betaalt €100, = meer dan ik. Heel sociaal is dat niet. Het plan is, om de huurders die lang in dezelfde woning wonen, de maximale huurverhoging te laten betalen en de nieuwe huurder een lagere huurverhoging. Heel langzaam komen de huren dan bij elkaar. De huurverhoging wordt landelijk vastgesteld. Dit jaar is dat maximaal 2,3% + maximaal 1% meer. Deze wordt ingezet voor de zogenaamde ‘lang’ huurders.

Verhuizen en meer zorg

Stel dat u een gezinswoning heeft en u woont er alleen. U heeft de ruimte niet nodig maar het is uw thuis, bijna een leven lang. Kleiner wonen, met eventueel meer zorg dichtbij, is een wens. Misschien heeft u al wel rondgekeken en u zag de hoge huren voor een kleiner huis. Ook de stress van verhuizen en ontspullen is een obstakel.

Overleggen met Patrimonium kan en vragen naar mogelijkheden staat vrij. Er zijn meerdere woonmogelijkheden voor ouderen die gelijkvloers zijn en met een lift. Het belangrijkste is dat u zo lang mogelijk zelfredzaam kan zijn, in een woonomgeving die bij u past. Sinds vorig jaar is Wonen en Zorg een onderdeel van de Prestatieafspraken. Drie leden van de HPPG zetten zich hiervoor in.

Parkeerbeleid

Er komt een nieuw parkeerstelsel in Groningen. De HPPG volgt dit op de voet. Hoe is het parkeren bij u geregeld? Is dit goed of kan dit beter?

Vacature

We hebben op 31 januari sollicitatiegesprekken en houden u op de hoogte. De Raad van Commissarissen van Patrimonium zoekt ook twee nieuwe leden. Binnenkort maken twee leden van de HPPG met de Raad van Commissarissen een profiel voor de nieuwe huurderscommissaris. Volop ontwikkelingen, wordt vervolgd.

Warmtestad

We hebben vragen gesteld over de prijsverhoging bij Warmtestad die gekoppeld is aan de gasprijs. Wat blijkt: de installatie die warmte levert, wordt nog steeds voor 100% op gas gestookt. Volgend jaar wordt de installatie gevoed met restwarmte uit de datacentra en in 2024 wordt dit uitgebreid met energie van zonnepanelen. De bestaande huurhuizen in Paddepoel en Selwerd gaan, bij akkoord van 70% van de bewoners, over op Warmtestad. 

Behoort u tot een huishouden dat rond moet komen van een laag inkomen? Dan krijgt u nog eens eenmalig € 200 als tegemoetkoming voor de gestegen energierekening. Maximaal 800.000 huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum ontvangen dit bedrag via hun gemeente. Heeft u bijstand, dan ontvangt u het automatisch. Anderen die in aanmerking denken te komen, waaronder AOW-gerechtigden zonder aanvullend of klein pensioen en zelfstandigen met een laag inkomen, zullen zelf bij hun eigen gemeente zich moeten melden.

Huurtoeslag

Er komt een omvorming van de huurtoeslag. In ieder geval gaat de maximale huurprijs voor huurtoeslagaanvragen niet meer gelden. Nu worden huurders met een hoge huur en laag inkomen uitgesloten van huurtoeslag. Het is goed dat dit verandert. Daarnaast wil het kabinet gaan werken met normhuren. De hoogte van de huurtoeslag hangt dan niet af van de huurprijs, maar van de normhuur die hoort bij een bepaald inkomen. Huurders met een laag inkomen en hoge huur kunnen er hierdoor op achteruit gaan. Bron: Woonbond.

Nibud

Het kan een steun in de rug zijn om te zien waar u al dan niet recht op heeft, denk aan toeslagen. Zie https://berekenuwrecht.nibud.nl/introductie Na het invullen van de inkomsten van uw gezin, uw gezinsleden en de kale huur met servicekosten krijgt u te zien op welke toeslagen u recht heeft. Ga dan inloggen op Mijn toeslagen – Belastingdienst

Er zijn nog meer regelingen, kijk daarvoor op https://gemeente.groningen.nl/minimaloket

Persoonlijk vond ik Stichting Leergeld fijn voor mijn kinderen die hierdoor konden sporten. Er zijn diverse regelingen zoals:

  • Kwijtschelding voor belasting
  • Zorgverzekering garant
  • Bijzondere bijstand (tip: eerst aanvragen en bij akkoord pas doen)
  • Stadjerspas
  • Witgoedregeling
  • Gratis hulp bij geldproblemen

Deze ondersteuning zijn er niet voor niets. Let op, het kan uw situatie positief verbeteren.

Houd vol, kijk naar elkaar om

Begin april komen de HPPG en Patrimonium-medewerkers in de Davidstraat langs met de koffiekar, om ongestoord bij de speeltuin kennis met u als huurders te maken. Informatie volgt.

Auteur: Christina Bolt

Nieuws

Nieuwsflits 44 

Circulair  Deze Nieuwsflits begint met circulair. Circulair, wat is dat? Het woord ‘circulair’ zegt eigenlijk al waar het om draait: een cirkel die nooit stopt.

Lees verder »
Nieuws

Nieuwsflits 43

Circulaire Economie  Op 21 mei jl. troffen huurdersorganisaties, corporaties en de gemeente elkaar in de Biotoop in Haren. De gastheer voor de avond was wethouder

Lees verder »