Nieuwsflits 12

De zeer actuele vraag van vandaag is: mogen we samen vergaderen of gaan we weer online overleggen via zoom? Ons gedrag aanpassen naar de maatregelen valt niet mee, het is omdenken naar mogelijkheden en dat lukt goed. Telkens maken we een afweging: gaan we wel of niet overleggen in de Vicarie op anderhalve meter afstand? 

Palladium

Twee leden hebben kennis gemaakt met de huurdersvereniging van het wooncomplex Palladium, we hebben informatie uitgewisseld over: Warmtestad, zonnepanelen, huurverhoging en een aantal andere zaken. Wat Warmtestad betreft stelt de HPPG zichzelf de vraag: welke impact hebben de stijgende gasprijzen voor de huurders die zijn aangesloten op Warmtestad. We nemen dit mee in het overleg met Patrimonium.

Nieuwe Huurderscommissaris Patrimonium

Eén van de twee huurderscommissarissen van Patrimonium treedt af. Zo ontstaat er een vacature in de Raad van Commissarissen van Patrimonium. De HPPG is nauw betrokken bij de sollicitatieprocedure. De nieuwe huurderscommissaris komt in de Raad van Commissarissen. Zij houden toezicht op het reilen en zeilen van Patrimonium.

Vacature HPPG

Ook bij ons is een vacature, onze studentenvertegenwoordiger Maarten is gaan werken in Zwolle. We gaan hem zeker missen. De vacature is te lezen in de Gezinsbode, op onze website en op de website van Patrimonium. Heb je interesse? Solliciteren kan tot 31 december aanstaande.

Jaarplanning 2022 en Jaarverslag 2021

De Jaarplanning en begroting 2022 zijn bijna klaar. Het is kijken en afwegen. Wat kan wel, wat kan niet, vooral ingegeven door de maatregelen omtrent corona. We willen u graag ontmoeten. Wat vindt u goed gaan en wat kan er beter in de buurt? Heeft u vragen voor ons, stel ze via . Er zijn acht wijken in Groningen waar veel woningen van Patrimonium staan. Volgend jaar willen we kennis maken met u onder het genot van koffie/thee (indien mogelijk). De data volgen. Komt u ook? Begin volgend jaar ronden we ons Jaarverslag 2021 af en blikken we terug op de zaken die we het afgelopen jaar hebben kunnen realiseren. Het Jaarverslag krijgt net als het Jaarplan een plek op onze website.

Begroting Patrimonium

De HPPG brengt elk jaar advies uit over de begroting van Patrimonium. Hieraan voorafgaand krijgen we uitleg over de inkomsten en uitgaven. De inkomsten bestaan uit de huur die we betalen, de uitgaven bestaan uit belastingen en nieuw te bouwen woningen. Ook is er geld uitgetrokken voor het energiezuiniger maken van huizen. Personeelskosten en onderhoud horen er ook bij. Binnenkort brengen we advies geven over de begroting. 

Beleidsstukken

Patrimonium maakt beleid en soms doen we dit samen. Bij alle beleidsstukken kijken we mee. Zo hebben het huurcontract en de huurvoorwaarden veel juridische taal. We hebben beide stukken bekeken en met Patrimonium overlegd of dit eenvoudiger kon. Helaas was dit niet mogelijk. Wel hebben we de informatie gekregen dat nieuwe huurders altijd de keuze krijgen voor uitleg over het huurcontract en huurvoorwaarden. Het tuinbeleid is samen, in co-creatie, met de HPPG opgesteld en het is een goed leesbaar stuk geworden. De HPPG gaat hier een positief advies over afgeven.

Wonen en Zorg

Wonen en zorg: twee leden van de HPPG praten mee met de Gemeente Groningen en de Woningcorporaties in de stad. De woonzorgvisie kan ervoor zorgen dat de koppeling tussen wonen en zorg soepeler verloopt. Denk bijvoorbeeld aan voorzieningen en activiteiten in de nabijheid van woningen voor ouderen. Met alle zorgaanbieders wordt gesproken over wat wel en niet kan. We zijn benieuwd naar de mogelijkheden in combinatie met wonen. 

Waar heeft u behoefte aan op het gebied van wonen en zorg? Heeft u tips voor verbetering, stuur ze aan , dan kunnen wij deze meenemen naar een overleg.

Prestatieafspraken 2021

Op 9 december bevestigen de gemeente, de corporaties en de huurdersorganisaties hun afspraken met de ondertekening van de Prestatieafspraken op het gebied van betaalbaarheid, duurzaamheid, beschikbaarheid, leefbaarheid en wonen en zorg. 

Welke prestatieafspraken zijn er gemaakt door Patrimonium?

  • leefbaarheidsinitiatieven ondersteunen;
  • beschikbaarheid ophogen door het bouwen van nieuwe woningen; 
  • betaalbaarheid door gemiddelde huurverhoging (inflatievolgend);
  • duurzaamheid door 585 woningen van label C naar label A of A++ brengen. Tot 2025 worden door Patrimonium 1.236 woningen verduurzaamd. Dit betekent de schil van huizen isoleren, ramen dubbel of 3-dubbelglas. Van het gas af kan door een warmtepomp, Warmtestad etc.. Het voordeel van minder energie gebruiken is een lagere energierekening. 
  • wonen en zorg door met de woonzorgvisie het inzichtelijk maken welke woningen geschikt zijn voor welke doelgroep. Welke zorginstelling kan deze persoon het beste hulp bieden om zo een prettige woonomgeving te creëren voor de zorgvrager. Patrimonium heeft in Beijum vorig jaar het Knikdak laten bouwen. Dit zijn woningen voor jongeren die zelfstandig begeleid/beschermd gaan wonen. Hier is de koppeling wonen en zorg gerealiseerd. 

Auteur: Christina Bolt

Nieuws

Nieuwsflits 42

Evaluatie prestatieafspraken We staan voor een nieuw Bod, één waarin we de leefbaarheid en huizen bouwen vooropzetten. Het goede nieuws is dat er locaties zijn

Lees verder »
Nieuws

Nieuwsflits 41

Cursus Participatie De HPPG heeft Kjenning uitgenodigd om zich te laten inspireren en bij te praten over welke manieren er zijn om de achterban te

Lees verder »