Nieuwsflits 10

Prestatieafspraken

In Groningen worden elk jaar prestatieafspraken gemaakt. Partijen – betrokken bij de sociale huurwoningvoorraad – spreken met elkaar af hoe ze om gaan met duurzaamheid, leefbaarheid, betaalbaarheid, beschikbaarheid en wonen en zorg.

Tijdens één van de laatste bijeenkomsten – waar een afvaardiging van de gemeente, de woningcoöperaties en vertegenwoordigers van de huurders aanwezig waren – viel de HPPG iets op.

Wonen is een recht maar door een tekort aan woningen kan daar niet aan voldaan worden. 

Inzet is er genoeg en er is geld voor onderhoud, verduurzaming en bouwen. De belasting van de overheid (de verhuurdersheffing) slaat echter nog steeds een gat in het budget van de woningcoöperaties al weerhoudt dat de corporaties niet om te bouwen. 

De vertraging is te herleiden naar procedures en daarmee de beschikbaarheid van bouwgrond.

De HPPG hoopt dat er spoedig gestart kan worden met het bouwen van nieuwe woningen. 

Energie armoede

Door enorm stijgende energieprijzen ontstaat er energie armoede. Het wordt steeds lastiger om gas, elektra en plaatselijke belastingen te blijven betalen.

Wat kunt u doen? Door kleine aanpassingen in uw huis, bijvoorbeeld radiatorfolie achter de kachel, kieren dichtkitten, tochtslang voor de deur en de kachel een graad lager, kunt u de stookkosten iets verlagen. Alle beetjes helpen.

Hoe is het in uw huis en buurt, vliegt de warmte zo het huis uit? Of is het huis energiezuinig gemaakt? Laat het ons weten op  want uw mening telt!

Afstemming Wonen en Zorg 

De gemeente inventariseert het aantal beschikbare woningen waar zorg geleverd kan worden. Ook praat zij met zorginstellingen over de mogelijkheden om ouderen en mensen met een beperking langer thuis te laten wonen. Kan er ambulante hulp komen? Is er ondersteuning vanuit een dichtstbijzijnde zorginstelling mogelijk? Kan er gebruik gemaakt worden van de inloop dichtbij? Als alles goed is geregeld, draagt dit bij aan de leefbaarheid van buurten en aan de diversiteit van wijken.

HPPG bijscholing

Om een goede gesprekspartner te zijn, volgen we cursussen. Op 6 oktober jl. heeft de HPPG weer een training gevolgd. Tijdens deze training is ingegaan op het zoeken van de samenwerking met u als huurder. Ook is er aandacht geweest om meer kennis op te doen over wonen en zorg. Een inspirerend voorbeeld hierbij was: krijgen ouderen de kans om te verhuizen naar een andere woning met behoud van de huidige huur? Op een aantal plaatsen is het ontzorgen en meedenken met praktische zaken goed uitgewerkt. Zal dat ook mogelijk zijn in de stad? We worden uitgedaagd om anders te denken.

De HPPG bestaat nu twee jaar en we willen de wijken in om u te ontmoeten. 

De HPPG komt naar u toe! Het mag weer: elkaar ontmoeten. We willen dat doen onder het genot van koffie met koek. Wat zijn uw belevingen in de wijk? 

Leden van de HPPG vertellen wat ze doen en willen bereiken.

Nieuwsgierig, hou de website in de gaten. Informatie volgt.

Demonstratie Afrikaanderplein Rotterdam

Een van de leden van de HPPG heeft deelgenomen aan een demonstratie in Rotterdam over woonarmoede. De sfeer zat er goed in. Een huis op wielen werd bespoten met graffiti, mensen riepen protestleuzen. 

Enkele aandachtspunten: huizen worden gesloopt, geen huis kunnen vinden, hoge huren € 1500,- voor 20 vierkante meter, starters die noodgedwongen bij hun ouders blijven wonen omdat er geen woningen zijn, etc. Dit was een kleine opsomming van wat er leeft. 

Een huis hebben is een recht. Inzet van beschikbare woningen staat hoog op de agenda van de gemeente, HPPG en Patrimonium.

Auteur vertelt ….

Emoties overspoelen mij. Het huis waar ik ben geboren en getogen, wordt afgebroken. 

Mijn ouders wonen er al 52 jaar. Mijn ouders slapen slecht en zijn op zoek naar oplossingen. 

In het keukentafelgesprek blijkt nu dat zij om de hoek in een nieuwe woning met het label A++ mogen gaan wonen. Ze hoeven daarom niet naar een wisselwoning en hoeven maar één keer te verhuizen. 

Ze zijn ontzettend opgelucht en met een blik naar de toekomst, is er voor nu rust. 

De verhuizers komen binnenkort langs om te inventariseren en tips te geven voor de verhuizing. 

We denken voor 52 jaar herinneringen 50 tot 80 dozen nodig te hebben. 

Er wordt gewerkt met een sociaal plan. Bij Patrimonium heeft de HPPG advies gegeven op het sociaal plan. Hierin staat welke rechten en plichten huurders en verhuurders hebben in geval van sloop en renovatie van de woning. Er zijn keukentafelgesprekken en bij sloop van de woning is er een verhuiskostenvergoeding. Bij sloop komen er veel emoties los, juist dan is het goed om te praten met de woningcoöperatie.

Achter de opgeleverde A++ woning willen mijn ouders een schuur plaatsen. 

In de ZAV-informatie (Zelf Aangebrachte Voorzieningen) kan een huurder zien of er een schuur gebouwd mag worden. Let ook op de kleine lettertjes. Mijn vader wil sierpleister op de wanden, in de ZAV staat dat fijn schuurwerk mag. De woning moet bij verhuizing wel weer zonder sierpleister opgeleverd worden. 

Mijn ouders maken hun eigen jam en willen de fruitstruiken meeverhuizen. Willen ze een schutting of een heg? Mijn vader gaat voor biodiversiteit. Welke regels gelden daarvoor? In het Tuinbeleid staat wat mogelijk is.

Over het beleid van Patrimonium geeft de HPPG advies aan Patrimonium.

We denken steeds meer aan het begin mee en maken in sommige gevallen samen beleid.

Met in het achterhoofd altijd de vraag, wat is goed voor de huurders.

Samen optrekken en meedenken is een grote verantwoordelijkheid.

Nieuws

Nieuwsflits 42

Evaluatie prestatieafspraken We staan voor een nieuw Bod, één waarin we de leefbaarheid en huizen bouwen vooropzetten. Het goede nieuws is dat er locaties zijn

Lees verder »
Nieuws

Nieuwsflits 41

Cursus Participatie De HPPG heeft Kjenning uitgenodigd om zich te laten inspireren en bij te praten over welke manieren er zijn om de achterban te

Lees verder »