Huurverhoging

De HPPG is er voor jou en komt op voor jouw belangen als huurder van Patrimonium. De HPPG heeft na uitgebreid overleg met Patrimonium een positief advies gegeven op de huurverhoging. Met Patrimonium was overeengekomen dat het huurverhogingspercentage lager zou worden dan wettelijk is toegestaan.

De HPPG had ingezet op een nog lager percentage, dit met het oog op alle kostenstijgingen die vooral huurders zonder huurtoeslag niet gecompenseerd krijgen. Voor Patrimonium is een huurverhoging met dit percentage dit jaar noodzakelijk om in te kunnen blijven zetten op de andere onderdelen van de prestatieafspraken: beschikbaarheid, duurzaamheid, leefbaarheid en wonen en zorg.

Vorig jaar heeft de HPPG bereikt dat de woningen met een E, F en G label geen huurverhoging zouden krijgen. Dit beleid is ook in 2024 doorgezet. 

Dit jaar heeft de HPPG bereikt dat de huurverhoging 0,5% lager is geworden dan Patrimonium eerst van plan was om door te voeren.

Nieuws

Nieuwsflits 43

Circulaire Economie  Op 21 mei jl. troffen huurdersorganisaties, corporaties en de gemeente elkaar in de Biotoop in Haren. De gastheer voor de avond was wethouder

Lees verder »
Nieuws

Nieuwsflits 42

Evaluatie prestatieafspraken We staan voor een nieuw Bod, één waarin we de leefbaarheid en huizen bouwen vooropzetten. Het goede nieuws is dat er locaties zijn

Lees verder »