Huurdersorganisaties Groningen zeggen nee tegen de (ver)huurdersheffing!

Henk Nijboer (PvdA), lid Tweede Kamer, ontving het eerste pamflet om aandacht te vragen voor de situatie in Groningen. Lees ons pamflet: https://www.stopdeverhuurdersheffing.info

De tekst gaat onder de video’s door.

Dinsdag 8 december 2020 overhandigde een afvaardiging van acht Groningse huurdersorganisaties op de Grote Markt een pamflet aan Tweede Kamerlid Henk Nijboer (PvdA), die woensdag 9 december met andere Kamerleden en minister Ollongren van Binnenlandse Zaken in debat ging over het woonbeleid. Deze huurdersorganisaties worden ondersteund door de gemeente Groningen en alle Groningse woningbouwcorporaties.

In het pamflet en begeleidende brief wordt verzocht de verhuurdersheffing af te schaffen. Iets waarvoor de corporaties en de gemeente zelf al jaren aandacht vragen. Steeds zonder resultaat. Vandaar dat de huurderorganisaties, waaronder ook de HPPG, de koppen via digitaal overleg bij elkaar hebben gestoken. Hopelijk luistert de overheid meer naar de huurders.

De verhuurdersheffing is in 2013 in het leven geroepen. Destijds zat de overheid om inkomsten verlegen na de financiële crisis van 2008. Iedere verhuurder met meer dan vijftig woningen in de sociale sector betaalt belasting over de WOZ-waarde van zijn woningvoorraad. In totaal levert de heffing jaarlijks 1,7 miljard euro op. De Groningse corporaties dragen samen zo’n 25 miljoen euro per jaar af.

Wat kunnen de corporaties veel doen met 25 miljoen euro. Er is immers dringende behoefte aan sociale woningbouw, aan bouw voor ouderen, voor studenten. Na berekening blijkt dat er jaarlijks driehonderd woningen meer gebouwd en meer woningen duurzaam gemaakt zouden kunnen worden als de verhuurdersheffing wordt afgeschaft door de overheid. Daarom:

STOP DE VERHUUDERSHEFFING!

Nieuws

Nieuwsflits 31

Adviesaanvraag voor zonnepanelen  Zijn we voor zonnepanelen? Ja, zeker als het aan de HPPG ligt, komen deze op alle geschikte daken om de energiekosten naar

Lees verder »
Nieuws

Nieuwsflits 30

Verduurzamingsslag in de Herewegbuurt Mijn huis is geïsoleerd, de warmte blijft binnen. Het ene na het andere huis komt gereed. Waar verbouwd wordt, ontstaan ook

Lees verder »