Contact in tijden van Corona

Corona, een woord dat – waar ook ter wereld – nauwelijks bekend was. Een woord dat klinkt alsof het uit een zuidelijk warm land komt. Een vrolijk woord, je kunt er een vakantiegevoel van krijgen, als je het uitspreekt. Niets is minder waar. Wereldwijd heeft corona heel veel impact. 

Het Huurders Platform Patrimonium Groningen (HPPG) kreeg in het begin van haar bestaan (oktober 2019) veel op haar bord. De bestuursleden moesten elkaar en de leidinggevenden van Patrimonium leren kennen. De leden stelden diverse documenten op: een akte van oprichting (statuten) en een huishoudelijk reglement. Andere officiële documenten kwamen al snel voorbij: een samenwerkingsovereenkomst en prestatieafspraken tussen woningcorporaties en de Gemeente Groningen. 

Bovenaan de wenslijst van de HPPG stond de wens om contact met de achterban te hebben: de huurders van Patrimonium. Er zouden bijeenkomsten in de wijken worden georganiseerd. Wat speelt er bij onze huurders? Wat is mooi en wat is minder mooi? Corona werd spelbreker. Met handen en voeten was HPPG ook gebonden aan de regels van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In het begin niet zomaar de straat op en geen contact met anderen. Later werden de regels iets soepeler maar afstand van anderhalve meter moet voor ieders gezondheid nog steeds worden gehandhaafd. 

Wij, de bestuursleden van de HPPG, hebben niet stilgezeten. Wij leggen en onderhouden contacten via de digitale weg en vergaderen zo met elkaar en instanties. En nog steeds zijn wij onze achterban niet vergeten. In het najaar willen wij  – indien de regels van het RIVM niet worden aangescherpt – contact hebben met de huurders. Op kleine schaal vanwege de anderhalve meter. Maar u hoort van ons!

Nieuws

Nieuwsflits 31

Adviesaanvraag voor zonnepanelen  Zijn we voor zonnepanelen? Ja, zeker als het aan de HPPG ligt, komen deze op alle geschikte daken om de energiekosten naar

Lees verder »
Nieuws

Nieuwsflits 30

Verduurzamingsslag in de Herewegbuurt Mijn huis is geïsoleerd, de warmte blijft binnen. Het ene na het andere huis komt gereed. Waar verbouwd wordt, ontstaan ook

Lees verder »