HPPG

Het Huurders Platform Patrimonium Groningen is een onafhankelijke huurdersorganisatie en behartigt de belangen van de huurders van Patrimonium.

Het doel van de HPPG is om op basis van informatie van huurders en in het belang van de huurders het gesprek over beleidsmatige onderwerpen met Patrimonium, de gemeente Groningen en andere partijen aan te gaan en invloed uitoefenen op het beleid. De uitgangspunten van de Overlegwet worden hierbij gehanteerd.

Om dit gesprek goed te kunnen voeren is informatie, kennis en een goede samenwerking nodig met de huurders, met woningstichting Patrimonium, met de gemeente en anderen. De HPPG hecht veel waarde aan haar onafhankelijkheid.

Als rode draad in de overleggen van de HPPG komen de Prestatieafspraken regelmatig terug. De Prestatieafspraken zijn werkafspraken tussen de gemeente, de woningbouwcorporaties en de huurdersverenigingen. Ze worden jaarlijks besproken aan de hand van de volgende thema’s: leefbaarheid, duurzaamheid, betaalbaarheid en beschikbaarheid. Lees meer over wat de HPPG hierover belangrijk vindt door op de pictogrammen te klikken.

Recente berichten

Nieuwsflits 18

Koffiekar voor herhaling vatbaar De HPPG wil u ontmoeten en gaat daarom op toer door de wijken waar Patrimonium woningen heeft. We zijn met de

Lees verder »

Nieuwsflits 17

Betaalbaarheid Als onderdeel van de jaarlijks af te sluiten Prestatieafspraken zijn de leden van de HPPG naar de bijeenkomst Betaalbaarheid geweest. Betaalbaarheid is een van

Lees verder »

Nieuwsflits 16

COVID De HPPG merkt dat COVID nog steeds invloed heeft op het wonen en werken in Groningen. Soms kunnen afspraken daardoor niet doorgaan en lopen

Lees verder »

Nieuwsflits 15

Gedifferentieerde huurverhoging van tafel Minister Hugo de Jonge (volkshuisvesting en ruimtelijke ordening) laat weten dat de huurverhoging voor sociale huurwoningen maximaal 2.3% mag zijn. Er

Lees verder »